Tylön Runt

tyl5

Denna klassiska distanssegling runt Tylön seglas lördagen 29 juni 2019. Kappseglingen genomförs mellan Halmstad och Tylön, aktuell bana informeras på rorsmansmötet. Mållinjen är mellan två flaggprickar inne i Halmstad hamn (start och målgång vid tisdagsseglingarna).

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S. Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband
med registreringen.

Rorsmansmöte
Registrering från kl 10.00, rorsmansmöte kl 10.30.

Första start
Första start sker kl 12.00.
Beroende på deltagarantalet kan flera startgrupper bli aktuella.
En segling är planerad.

Anmälan görs på formulär nedan.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 200 kr och betalas senast 2019-06-29 kl 10:30.

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2019-06-29 kl 10:30

Inga kommentarer

Svara