• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Resultat 2012-09-04

2012-09-04 18:00:00 Tisdagssegling

Typ: Respit fix SRS1.00 starttid Banlängd: 5,13 Nm   Vind: 7-12 m/s (670 sek/Nm)
Plac. på strikt målgångstid    Sortering: Standard
Funktionär:Göran Henrysson    Kommentar:

Plac. 
Skeppare 
Status 
Båttyp 
Båtnamn 
Segelnr. 
SRS-tal 
Utr. 
Klubb 
Klass 
Klasskomm. 
Starttid 
Start efter 1:a 
Målgång 
Segl.tid 
Korr.tid 
Diff. 
Får EJ borträknas 
Maxtid 
Kommentar 
Christian Backhausen 
I mål 
Farr 30 
Letto di pletto 
SWE 2 
1,348 
  
HASS 
  
  
18:14:47 
1001 
19:02:17 
2850 
3842 
8,7% 
  
20:30:00 
  
Stellan Nilsson 
I mål 
J/105 
John Dory 
SWE 27901 
1,265 
  
HASS 
  
  
18:12:00 
834 
19:03:53 
3113 
3938 
11,5% 
  
20:30:00 
  
Anders Johansson 
I mål 
Nordisk Folkbåt 
GoOn 
SWE1384 
0,968 
  
HASS 
  
  
17:58:06 
19:04:12 
3966 
3839 
12,0% 
  
20:30:00 
  
Daniel Stenholm 
I mål 
Express 
  
SWE 595 
1,114 
  
HASS 
  
  
18:05:52 
466 
19:05:22 
3570 
3977 
14,1% 
  
20:30:00 
  
Peter Gustafsson 
I mål 
X-332 
Krumme 
D-55 
1,236 
  
SKBS 
  
  
18:10:56 
770 
19:05:50 
3294 
4071 
14,9% 
  
20:30:00 
  
Lars Smedberg 
I mål 
GK 29 
Hirkum Pirkum 
127 
1,127 
  
HASS 
  
  
18:06:27 
501 
19:06:48 
3621 
4081 
16,6% 
  
20:30:00 
  
Morgan Stensson 
I mål 
Express 
MaDame 
SWE1010 
1,114 
  
BKN 
  
  
18:05:52 
466 
19:07:09 
3677 
4096 
17,2% 
  
20:30:00 
  
Svante Svensson 
I mål 
Folkbåt 
Svea 
SWE1307 
0,968 
  
HASS 
  
  
17:58:06 
19:07:51 
4185 
4051 
18,4% 
  
20:30:00 
  
Kenneth Carlsson 
I mål 
Aphrodite 29 
Julia II 
SWE15 
1,112 
1,1 
HASS 
  
  
18:05:46 
460 
19:13:18 
4052 
4506 
27,9% 
  
20:30:00 
  
10 
Sigvard Cumtell 
I mål 
First 35 
  
SWE 63 
1,273 
-S 
HASS 
  
  
18:12:17 
851 
19:14:54 
3757 
4783 
30,7% 
  
20:30:00 
  
11 
Torsten Kindt 
I mål 
Dehler 34 DD 
Tureluur 
NED 7690 
1,251 
  
HASS 
  
  
18:11:30 
804 
19:15:19 
3829 
4790 
31,4% 
  
20:30:00 
  
12 
Tommy Göransson 
I mål 
SK 55 
  
53 
1,190 
SG- 
HASS 
  
  
18:09:09 
663 
19:20:23 
4274 
5086 
40,3% 
  
20:30:00