• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Regler tisdagsseglingar 2013

Alla båtar som är upptagna i SRS-tabellen och överensstämmer med båttypens grundstandard i fråga eller har ett SRS – mätbrev är välkomna att delta.

Om deltagaren använder båtens SRS-tal för utan undanvindssegel skall detta anmälas inför våromgången och eventuell ändring kan göras inför höstomgången. Man kan alltså inte ändra detta för varje segling.

Ni hittar de tre SRS reglerna (för standardbåtar – klassbåtar samt mätbrevsbåtar) på SSF:s hemsida, http://www.ssf.se/tk/lys/info.asp

Klasser
Tisdagsseglingarna är öppen för alla båtar med giltigt SweLYS-tal och alla båtar seglar i en klass.

Alla seglingar genomförs enligt omvänd LYS, dvs. SYL där båtarna med hänsyn till startordning med de båtarna med lägst LYS startar först.

Information till deltagarna
Resultat och annan information anslås på HSS hemsida.

Krav på deltagande
Båten och dess utrustning skall följa SRS reglerna. Varje deltagande båt ska vara minst ansvarsförsäkrad med giltighet för kappsegling.

Protester
För att vara giltig skall protesten lämnas skriftligen till HSS senast 30 min efter sista båt i hamn.

Allmänt
Skepparen (ansvarig person ombord) skall förvissa sig om att, skrov – rigg – segel och övrig utrustning inklusive säkerhetsutrustning är lämpad för den aktuella seglingen och att utrustningen är i fullgott skick. Besättningen skall kunna bruka båtens och den personliga säkerhetsutrustningen. All utrustning skall vara dimensionerad för den aktuella båten och seglingen. Flytväst till alla ombord skall finnas i båten. Tävlingsledning har möjlighet att hissa flagga Y, detta innebär att alla ombord använder flytväst. Denna flagga sitter på signalmasten vid dessa tillfällen.

Anmälan till varje tisdagssegling sker senast kl 17.00 samma dag på HSS hemsida https://www.hss1910.nu. Alla som deltagit i någon tisdagssegling är även med i Tisdagscupen.

Tiden anges av fröken UR och en båt med mätetalet 1,000 startar alltid kl 18:00:00. Kalibrerad klocka finns vid klubbhuset.

Information kring vindstyrka (siffervimpel 1-5, se nedan) hissas senast kl 17:30 på masten utanför klubbhuset.

Resultatlistan kommer att räknas om på korrigerad tid om vinden ändras och den beräknade målgångstiden skiljer sig 10% eller mer från den verkliga målgångstiden.

OBS! Ny starttidslista är framtagen för säsongen 2012 med SRS-tal på 3 decimaler.

Tisdagsseglingarna är till för träning, för att att främja seglandet i klubben och för att få ut så många som möjligt på vattnet. Därför kommer det för klassbåtar som i sin klassregel har en begränsning i antalet besättningsmän eller maxvikt på besättning, att vara tillåtet med fritt antal besättningsmän ombord, under förutsättning att båt och besättning kan framföras på ett säkert sätt.

Banor
Sedan 2010 är att vi har fyra olika banor. Två av dessa, bana B och C är rena kryss/länsbanor, och de två andra, A och D  triangelbanor. Vilken bana det blir visas på masten utanför klubbstugan senast kl 17:30.
Start och mållinje går mellan utlagt märke i vattnet och stolpe (orange märkt) på kajen på östra sidan av Nissan. Linjen ligger grovt i linje med den höga masten bakom barackerna. Startlinjen är utflyttad jämfört med tidigare år för att ge större svängrum, båt som inte är i startförberedelse (5 min innan egen start) håller väl tilltaget avstånd från startlinjen i syfte att underlätta för startande. Startsignal ges bara i startögonblicket, alltså inga förberedelsesignaler!

För banorna B och C gäller babordsrundning (dvs moturs, vid rundning skall märket vara på båtens babordsida).

En båt som innan start varit ute och testat håller sig nära östra kajen vid tillbakasegling.

Tjuvstart anges genom extra ljudsignal omedelbart efter start och ev. tillsägelse av startpersonalen.

Luffningsförbud gäller från start och ut till andra bojen i Nissans utlopp, OBS! Det är mycket grunt vatten innanför bojarna!! De två innersta röda prickarna i Nissans utlopp utgör banbegränsning både på vägen ut och vägen in.

I övrigt gäller HSS seglingsföreskrifter som vanligt.

Tisdagsseglingarna är tänkt som en trevlig träningssegling med inslag av ”allvar”, respektera detta och låt alltid säkerheten gå före rättigheter och prestige.

Maxtid
Båt som inte har gått i mål senast 20:30 anses ha brutit tävlingen.

Efter målgång
Direkt efter att sista båt gått i mål förrättas prisutdelning på altanen vid klubbstugan. Pris delas ut till dom 3 första båtarna samt ett specialpris till den som utmärkt sig särskilt på banan!

I anslutning till prisutdelningen serveras hamburgare eller dyl till självkostnadspris.

Dessa regler är fastställda av HSS seglingskommitté 2013-05-12.
Reglerna för tisdagsseglingarna kan ändras av HSS seglingskommittén fram till första tävlingen är startad.

Starttider

Ladda ner starttiderna som PDF. Uppdaterade tider för 2012

Inga kommentarer

Svara