• RSS feed
 • E-post
 • Facebook
 • Twitter
 • Vimeo

Seglingsinstruktioner Tisdagssegling 2016

Alla båtar som är upptagna i SRS-tabellen och överensstämmer med båttypens grundstandard i fråga eller har ett SRS – mätbrev är välkomna att delta.

Om deltagaren använder båtens SRS-tal utan undanvindssegel skall detta anmälas inför våromgången och eventuell ändring kan göras inför höstomgången. Man kan alltså inte ändra detta för varje segling.

Ni hittar de tre SRS reglerna (för standardbåtar – klassbåtar samt mätbrevsbåtar) på SSF:s hemsida, http://www.svensksegling.se/Forbatagare/SRS/

Klasser
Tisdagsseglingarna är öppen för alla båtar med giltigt SRS-tal.
Klassindelning:

 • SRS <= 1,040
 • SRS 1,041 – 1,100
 • SRS 1,101 – 1,200
 • SRS >= 1,201
 • Sportbåtar (betecknade R/S i SRS-tabellen)
 • Folkbåt
 • J/70

Båtar med minst 3 st anmälda av samma typ får en egen klass.

Priser
Segraren i varje klass får två hamburgarbiljetter till kommande tisdagssegling.

Dessutom delas priser ut till vår- och höstomgångens klassegrare totalt. Fyra seglingar får totalt över vår- och höstomgång räknas bort.

Information till deltagarna
Resultat och annan information anslås på HSS hemsida.

Shorthanded
Tisdagsseglingarna är öppna för anmälningar med shorthanded SRS-tal (SRSs). Dessa deltar enligt båtens ordinarie klassindelning. Vid anmälan skall då rutan för Shorthanded SRS-tal kryssas för i anmälningssystemet.

Omräkning på korrigerad tid
Resultatlistan kommer alltid att räknas om på korrigerad tid. Detta för att det ska bli så rättvist som möjligt ute på banan.

Krav på deltagande
Båten och dess utrustning skall följa SRS reglerna. Varje deltagande båt ska vara minst ansvarsförsäkrad med giltighet för kappsegling.

Protester
För att vara giltig skall protesten lämnas skriftligen till HSS senast 30 min efter sista båt i hamn.

Allmänt
Skepparen (ansvarig person ombord) skall förvissa sig om att, skrov – rigg – segel och övrig utrustning inklusive säkerhetsutrustning är lämpad för den aktuella seglingen och att utrustningen är i fullgott skick. Besättningen skall kunna bruka båtens och den personliga säkerhetsutrustningen. All utrustning skall vara dimensionerad för den aktuella båten och seglingen. Flytväst skall alltid bäras av alla ombord.

Anmälan
Anmälan till varje tisdagssegling sker senast kl 17.00 samma dag på HSS hemsida https://www.hss1910.nu. Alla som deltagit i någon tisdagssegling är även med i Tisdagscupen.

Tisdagsseglingarna är till för träning, för att att främja seglandet i klubben och för att få ut så många som möjligt på vattnet. Därför kommer det för klassbåtar som i sin klassregel har en begränsning i antalet besättningsmän eller maxvikt på besättning, att vara tillåtet med fritt antal besättningsmän ombord, under förutsättning att båt och besättning kan framföras på ett säkert sätt.

Startförfarande
Alla seglingar genomförs med jaktstart där båtarna med hänsyn till startordning med de båtarna med lägst SRS startar först.

Information kring vindstyrka (siffervimpel 1-5, se nedan) hissas senast kl 17:30 på masten utanför klubbhuset. Starttiderna regleras sedan av det av HSS utarbetade starttidsark som finns att ladda hem nedan:
Tisdagssegling starttider version 2016-04-10

Siffelvimpel 1-5 visar vilken starttid respektive SRS-tal har.

Tiden anges av HSS atomurskalibrerade klocka och en båt med mätetalet 1,000 startar alltid kl 18:00:00.

Tjuvstart anges genom extra ljudsignaler omedelbart efter start och ev. tillsägelse av startpersonalen.

Banor
Vi har fyra olika banor. Två av dessa, bana B och C är rena kryss/länsbanor, och de två andra, A och D är triangelbanor. Vilken bana det blir visas på masten utanför klubbstugan senast kl 17:30.
Start och mållinje går mellan utlagt märke i vattnet och stolpe (rödmärkt) på kajen på östra sidan av Nissan. Båt som inte är i startförberedelse (5 min innan egen start) håller väl tilltaget avstånd från startlinjen i syfte att underlätta för startande. Startsignal ges bara i startögonblicket, alltså inga förberedelsesignaler!

För banorna B och C gäller babordsrundning (dvs moturs, vid rundning skall märket vara på båtens babordsida).

En båt som innan start varit ute och testat håller sig nära östra kajen vid tillbakasegling.

Luffningsförbud gäller från start och ut till andra bojen i Nissans utlopp, samt vid insegling till målgång. OBS! Det är mycket grunt vatten innanför bojarna!! De två innersta röda prickarna i Nissans utlopp utgör banbegränsning både på vägen ut och vägen in.

Tisdagsseglingarna är tänkt som en trevlig träningssegling med inslag av ”allvar”, respektera detta och låt alltid säkerheten gå före rättigheter och prestige.

Maxtid
Båt som inte har gått i mål senast 20:30 anses ha brutit tävlingen.

Efter målgång
Direkt efter att sista båt gått i mål förrättas prisutdelning på altanen vid klubbstugan.

I anslutning till prisutdelningen serveras hamburgare eller dyl. till självkostnadspris.

Dessa regler är fastställda av HSS seglingskommitté 2016-02-25.
Reglerna för tisdagsseglingarna kan ändras av HSS seglingskommitté under säsongens gång. Eventuella ändringar anslås på HSS hemsida.

 

Kommenteringen är stängd