• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Tisdagssegling – Så funkar det

Halmstads Segelsällskap har ända sedan 1930-talet genomfört klubbkappseglingar på Tisdagskvällarna under seglingssäsongen. Seglingarna är till för att man under trevliga former, men ändå med tävlingsmomentet och riktiga regler ska kunna kappsegla mot varandra på ett organiserat sätt. Vem har inte “kappseglat” mot andra båtar när man varit ute och nöjesseglat och dragit lite extra i snörena för att försöka få mer fart. Tisdagarna är ett utmärkt tillfälle att få segla mot andra likasinnade, och icke att förglömma, äta hamburgare på HSS altan och eftersnacka om varför det gick som det gick. Priser delas dessutom ut varje tisdag på tillhörande prisutdelning.

Med på tisdagsseglingarna brukar det vara mellan 12-30 båtar, och givetvis vill HSS att ännu fler ska vara med och ha det roligt på tisdagarna. Det finns ju massvis med båtar i hamnen som passar alldeles utmärkt att kappsegla med. Bara det finns en mast och segel så finns möjligheten att kappsegla! Och kom ihåg, det är helt gratis att vara med och kappsegla, det är bara att anmäla sig och vara med!

För de som inte kappseglat tidigare kan det verka invecklat och påfrestande att kappsegla. Men det är inte så invecklat som det verkar. För att de som inte varit med och kappseglat tidigare ska känna sig hemma i hur en tisdagskappsegling fungerar kommer här nedan en liten guide om hur det egentligen går till. Vill ni först vara med som besättning på någon båt innan ni vill ge er ut själva är det bara att komma ner på tisdagarna runt kl 17 och säga till. Det finns alltid båtar som behöver besättning och kan visa hur det fungerar.

Båtens SRS-tal
För att vara med och segla behövs ett så kallat SRS-tal, vilket är ett handikapptal på båten som talar om hur snabb den är. Ett par hundra av de allra vanligaste båtarna har  sitt SRS-tal fastställt i den SRS-tabell som Svenska Seglarförbundet tar fram varje år. Denna tabell hittar man på Svenska Seglarförbundets hemsida på denna sidan. Båtar som inte finns med där, eller avviker från båttypens grundstandard, kan få ett så kallat SRS-mätbrev utfärdat av Svenska Seglarförbundet, läs mer om detta här: http://www.svensksegling.se/Forbatagare/SRS/SRSmatbrev/.

Jaktstart
HSS Tisdagsseglingar använder sig av något som kallas jaktstart. Detta innebär att de långsammaste båtarna startar först och de snabbaste sist. Sedan är det först runt banan i mål  som vinner, vilket gör att kappseglingarna blir väldigt roliga och spännande vid målgång. Sedan 2016 har HSS valt att räkna om alla tider till korrigerad tid, vilket gör att vissa placeringar kan komma att ändras från den ordning som båtarna gått i mål.

Shorthanded
Om man är max 2 personer ombord är det möjligt att anmäla båten med shorthanded-SRS-tal. Det kallar även för SRSs. Det gör att det tas hänsyn till en mindre besättningsvikt och man får ett något lägre SRS-tal. Det är tillåtet att ändra mellan olika tisdagar om man anmäler sig med SRS-tal eller SRSs-tal. Detta är för att vi vill locka så många ut på tisdagarna, och om man inte lyckas få ihop en fulltalig besättning någon tisdag så har man ändå en konkurrenskraftig båt då man via SRSs får ett sänkt mätetal.

Avdrag för segling utan undanvindssegel (Flygande segel)
Det är tillåtet att från en tisdag till en annan anmäla båten med avdrag för segling utan undanvindssegel, eller “flygande segel” som det definitionsmässigt heter från och med år 2017. Tanken med detta är att locka ut så många som möjligt på tisdagarna, även om man inte vill segla med undanvindssegel eller vid någon tisdag inte har tillräcklig besättning för att känna sig bekväm med att segla med t.ex. spinnaker. Det innebär alltså att man inte förbinder sig att segla med eller utan undanvindssegel under en hel vår/höstsäsong, som tidigare gällde, utan kan ändra detta från tisdag till tisdag.

Anmälan
Vill man vara med på Tisdagsseglingarna ska man anmäla sig via anmälningssystemet på HSS hemsida senast kl 17:00:00. Detta för att funktionärerna ska hinna förbereda sig med startlista och annat i god tid innan starten går.

Banan
HSS tisdagsseglingar har start och målgång inne i Nissan, och sträcker sig sedan runt ett antal bojar utanför hamnen. Det finns fyra olika banor, A, B, C och D, som kan användas, och vilken bana det blir beror på vindriktningen. Man försöker välja en bana som gör att det blir en bra kryssbog, och helst en bra läns. Banan bestäms senast kl 17:30 och banans tillhörande flagga, A, B, C eller D, hissas i flaggmasten utanför HSS klubbstuga. Banornas sträckning är som följer av bilderna nedan.

Starttid
Eftersom vinden styr hur snabbt en båt seglar måste man bestämma hur mycket det blåser ute på banan innan man kan veta med vilket mellanrum båtarna ska starta. För att förenkla har det tagits fram starttidstabeller för fem olika vindstyrkor. Det är för vind mindre än 3 m/s, ca 4 m/s, ca 5, m/s, ca 6 m/s och vindar över 7 m/s. Senast kl 17:30 har det bestämts vilken vindstyrka det är på banan och även denna flagga hissas i flaggmasten utanför HSS klubbstuga. Då kan man via starttidtabellerna räkna ut vilken starttid man har beroende på båtens SRS-tal. Båtar med SRS-tal 1.00 startar från och med 2017 alltid kl 18:15, sedan avläses resterande båtars starttid i listan nedan. Med andra ord, har båten SRS-tal 0,900 och flaggan för vindar 6 m/s har hissats startar man exakt kl 18:09:25.
OBS! Tänk på att ALLA båtar fått sänkt SRS-tal med ca 20% från år 2017!

Ladda hem starttidslistan för 2017 som PDF

Flytväst på
Självklart ska man alltid använda flytväst när man är på sjön, annars är man korkad. Under tisdagskappseglingarna är det obligatoriskt med flytväst på.

Startprocedur
Nu vet vi både vilken tid vi startar och vilken bana som ska seglas. Då gäller det att ge sig ut på vattnet och känna av vindarna och hitta rätt trim i båten för de rådande förhållandena. Sedan gäller det givetvis att försöka tajma sin starttid så bra som möjligt. Startlinjen är som bilden nedan visar belägen mellan en röd boj och en röd tavla på land på andra sidan Nissan. Den gröna busskuren på land är placerad så att den ska vara i ens med startlinjen (beror dock lite på strömmen i Nissan exakt hur den röda bojen är belägen). När starten för varje båt går tutar startfunktionären, som är placerad vid den gröna busskuren på land, en gång i tutan. Om man gjort en tjuvstart kommer flera upprepade tutningar att göras av startfunktionären och det gäller då att vända tillbaka och gå ner över startlinjen igen innan man får fortsätta segla vidare på banan. Om man inte uppmärksammat att man gjort en tjuvstart och därför inte vänt om förbi startlinjen igen får man en såkallad OCS (On Course Side = diskning för tjuvstart) i resultatlistan.

Startlinje_2016

Bansträckning
När starten gått gäller det att ta sig ut ur Nissan och hamnen på bästa sätt. Farledens första röda prickar behöver tas om rätt sida för att inte hamna på grund, se sjökortet. Om det är bana B eller C som används är det babordsrundning som gäller av banmärket, dvs bojen ska tas på babords sida vid rundningen. När banans rundningsmärken har rundats är det målgång i Nissan igen, samma tilltänkta linje som utgör startlinjen är även mållinje. Det är som sagt först i mål som vinner, och det kan bli spännande dueller in mot mål mot andra båtar. Vid målgång tutar funktionären en gång per båt som går i mål.

Hamburgare och prisutdelning
Lagom tills båtarna börjar gå i mål har HSS fantastiska matcrew satt igång grillarna och har hamburgare eller liknande till försäljning på HSS altan. Dessa kulinariska upplevelser brukar kosta ca 40-60 kr/st med extra allt och inklusive dryck, ett måste för alla som varit med och seglat. När alla båtarna gått i mål och besättningarna dragit sig bort till HSS altan är det dags för prisutdelning.

Resultatlistan publiceras sedan här på HSS hemsida, och sätts även upp i HSS klubbstuga.

Vi hoppas med denna genomgång få med ännu fler båtar på startlinjen. Kappsegling är ett utmärkt sätt att utveckla sig som seglare och lära känna sin båt.

Uppdaterad: 2017-04-26

Inga kommentarer

Svara