Seglarskola J/70

DS5D2821

J-70 Kurs

Syfte

Målet med kursen är att utbilda nybörjare och mindre rutinerade seglare för att slutligen kunna delta på HSS- J-70 träningar. Där kan man sedan visa upp de kvaliteter som behövs för att kunna vara med i HSS allsvenska lag.

Svenska seglarförbundet delar in tävlingsseglandet i fyra kategorier, grön, blå röd, och svart.

Grön (nybörjare)

Träningsseglingar enligt SRS i närområdet, t.ex. tisdagsseglingar.

Blå (fortsättare)

SRS-seglingar i närområdet, t.ex. lappens cup.

Röd (nationell tävlingsseglare)

Nationella tävlingar med tufft motstånd, t.ex. allsvenska, SM, RM och större entypsseglingar i Sverige.

Svart (internationell tävlingsseglare)

Nationella tävlingar med mycket svårt motstånd, t.ex. Kile woche, VM, EM etc.

Kursplan

J-70-kursen kommer alltså framförallt innefatta grön nivå men även en del moment upp på blå nivå. För att kunna utveckla seglare på ett så bra sätt som möjligt kommer J-70 kursen delas i upp i ytterligare tre delgrupper. Detta för att man skall få segla med personer med liknande kunskaper och ambitioner. Moment som ingår i dessa tre grupper sammanfattas nedan.

Grupp 1

I den första kursen ingår följande moment.

 • Framföra båten på ett betryggande sätt under lugna förhållanden (0-6 m/s), både påhavet men också ut och in i hamnen.
 • Lära sig de olika segelsätten samt avgöra vilket som råder för stunden.
 • Kunna stanna på havet och stå helt stilla under en kort period för att kunna plocka upp en person.
 • Lära sig grundmanövrar såsom slag och gippar.
 • Kunna använda alla segel och trimma dessa efter segelsätt, framförallt genom att skota men även genom att justera andra inställningar såsom kick, cunningham och uthal.
 • Kunna hissa gennaker på minst ett sätt, ta ner den utan att den förstörs eller trasslas in samt kunna gippa med den.

I denna kurs skall man dessutom lära sig att rigga båten och ta hand om materialet, exempelvis genom att rulla och torka segel samt hjälpa till att tvätta båten ibland efter användning.

Grupp 2

När man klarat av momenten i grupp 1 kommer man kunna fortsätta med momenten i grupp 2. Utöver de moment som finns i grupp 1 tillkommer dessa:

 • Framföra båten på ett betryggande sätt under måttliga förhållanden (0-9 m/s), både på havet men också ut och in i hamnen.
 • Utföra fler manövrar, t.ex. backning och utföra manövrar mer smidigt, exempelvis genom att samkordinera rörelser vid slag.
 • Trimma båten mer ingående genom att veta mer precist vilka inställningar som är bäst för rådande förhållanden.
 • Kunna hissa och ta ner gennakern på fler sätt samt utföra dessa manövrar under en kortare tid.
 • Återigen skall man kunna stanna båten, men nu i starkare vindstyrkor.
 • Bansegling introduceras. Man skall kunna ta sig runt en bana, med lämpliga segel och dessutom börja öva enkla starter och rundningar.Ett bra test för att kolla av om man klarat dessa krav kan vara att delta på en tisdagssegling och placera sig på övre hälften.

Grupp 3

Denna grupp är för de personer som utvecklats från de tidigare grupperna.

 • Framföra båten på ett betryggande sätt under svåra förhållanden (0-13 m/s), både påhavet men också ut och in i hamnen.
 • Alla manövrar skall kunna utföras på ett smidigt utan att båtens fart minskar nämnvärt.
 • Trimma båten efter rådande förhållanden och upptäcka vad som är fel om båten inte går tillräckligt snabbt.
 • Man skall kunna genomföra en start och segla runt en bana med lämpliga segel.
 • Kunna hissa och ta ner gennakern på behövligt sätt för olika rundningar (gate vidkryss och läns), samt utföra dessa manövrar med precision och under tidspress.
 • Man skall förstå enkel taktik såsom fördel i starten och vad som händer när vinden vrider under en segling.
 • I denna grupp tillkommer dessutom de vanligaste kappseglingsreglerna, samt att kunna följa dessa.
 • Pris 300:-/halvdag (ca 3 tim)

Ett bra test för att testa sina förmågor kan vara att delta på en tisdagssegling och placera sig på övre tredjedelen eller delta på enkla banseglingar såsom Lappens cup.

Kommenteringen är stängd