Regler för användande av J/70

DS5D2969

Regler för användande av HSS J70.

 1. Det krävs att du är behörig bokare för att kunna låna eller hyra HSS J70-båtar. Mer information om alla rutiner för det finns på www.hss1910.nu under fliken J/70.
 2. Alla som använder båtarna, oavsett om det är träning eller kappsegling, har skyldighet att vara försiktiga med båtarna och hantera dem som om de vore ens egna.
 3. Besättning som disponerar båt är ersättningsskyldig upptill självrisken på ev. skador och förlorad utrustning.
 4. Samtliga besättningsmedlemmar skall bära flytväst och lämplig utrustning efter väder och säsong.
 5. Alla som använder båtarna har skyldighet att rapportera skador, tappad utrustning eller förslitning av någon utrustning till Peter Carlsson på pcmarin@telia.com, 035-52 328 eller 0705 638 415.
 6. Inventera båtens säkerhetsutrustning mot utrustningslista som finns i båten.
 7. Bokning av båtarna sker på HSS hemsida.
 8. Segel lämnas satta med kapell på. Lattor tas bort och läggs i båten.
 9. Båtarna ska städas och tömmas på alla medhavda prylar och skräp samt svampas ur efter varje segling.
 10. Under säsongen skall båtarna ligga förtöjda vid brygga. Under lågsäsong kan beslut tas av J70 gruppen att båtarna skall stå på land.
 11. Ett ”lyftschema” skall upprättas så att båtarna lyfts och tvättas vid regelbundna tillfällen. Är man med som behörig användare, tilldelas man ett tvättpass. Även deltagarna i de olika kurserna ska ta del av båtarnas skötsel. Tvättpasset kommer att läggas upp under J70-fliken på klubbens hemsida.
 12. För att få använda kranen krävs genomgången utbildning.
 13. Båt förtöjes på sin ordinarie plats på 200-bryggan.
 14. Loggbok ska fylls i efter segling. Finns hos Erik på kansliet.

Uthyrning för deltagande i regattor samt lån till träningsläger

Alla som använder båtarna skall vara medlemmar i HSS.

I februari presenteras säsongens J70 regattaplan på HSS hemsida. De besättningar som vill anmäla sitt intresse att delta gör det senast den förste mars till Erik Sunden på kansliet. Vid överbokning av båtarna sker fördelningen genom lottning inom sju dagar och information om vilka besättningar som har vunnit, läggs upp på hemsidan. På fyra besättningsmedlemmar är det fyra lotter. Ny lottning sker för varje regatta, det kan innebära att en besättning kan vinna flera lottningar under samma säsong. Detta gäller SM, NM och Kiel. För HSS lokala regattor sker lottning vid ev överbokning ca 1 vecka i förväg. För tisdagar gäller bokning som vid vanlig träning. De besättningar som skall segla SM, NM och Kiel får disponera båtarna under träningslägret i April.

När en besättning vill hyra en båt för kappsegling tas en av avgift ut på 1 700 kr/planerad seglingsdag.

Båthyran skall finnas insatt på HSS bankgiro 301-4388 innan båten får disponeras.

För HSS klubbseglingar på hemmaplan tas ingen avgift ut.

Alla övriga utgifter i samband med kappseglingen står besättningarna själva för.

Besättning som hyr båt för externa kappseglingar tar fullt ansvar för båtens transport och handhavande från det den lämnar HSS tills den ställts tillbaka på sin plats. (Gäller även trailern).

Kommenteringen är stängd