• RSS feed
 • E-post
 • Facebook
 • Twitter
 • Vimeo

Regler för användande av J/70

DS5D2969

Regler för användande av HSS J70.

 1. Båtarna lånas kostnadsfritt ut till HSS medlemmar. Bokningen sker via klubbens hemsida.
 2. Alla som använder båtarna har skyldighet att vara försiktiga med båtarna och hantera dem som om de vore ens egna. Eller bättre.
 3. Besättning som disponerar båt är ersättningsskyldig upptill självrisken på eventuella skador och förlorad utrustning.
 4. Samtliga besättningsmedlemmar skall bära flytväst och lämplig utrustning efter väder och säsong.
 5. Stäm all utrustning mot utrustningslistan i båten. Alla som använder båtarna har skyldighet att rapportera skador, tappad utrustning eller förslitning av någon utrustning till Peter Carlsson på pcmarin@telia.com, eller på telefon 035-52 328 eller tel: 0705-63 84 15.
 6. Segel lämnas satta med kapell på.
 7. Båtarna ska städas och tömmas på alla medhavda prylar och skräp samt svampas ur efter varje segling.
 8. Under säsongen skall båtarna ligga förtöjda vid sin plats på 200-bryggan. Under lågsäsong kan beslut tas av J70 gruppen att båtarna skall stå på land.
 9. För att få använda kranen krävs genomgången utbildning.

Uthyrning för deltagande i regattor samt lån till träningsläger

Alla som använder klubbens båtar skall vara medlemmar i HSS. Medlemmar kan fritt låna klubbens båtar, som är fullt utrustade för segling med ett träningsställ. Besättning som lånar båt för externa kappseglingar har fullt ansvar för båtens transport och handhavande från det den lämnar HSS tills den ställts tillbaka på sin plats – detta gäller även trailern.

HSS medlemmar kan välja att hyra ett komplett kappseglingsställ för 1500 kronor per seglingsdag – oavsett hur många timmar som seglas. Avgift för hyra av segel skall vara HSS till handa innan segel får disponeras.

De besättningar som vill låna klubbens båtar för större regattor skickar in sin ansökan om detta senast den 15 april till Peter Carlsson på mejl: pcmarin@telia.com.

Vid överbokning av båtarna sker fördelningen genom lottning. Ny lottning sker för varje regatta, det kan innebära att en besättning kan vinna flera lottningar under samma säsong. För HSS lokala regattor sker lottning vid eventuell överbokning cirka en vecka i förväg. För tisdagar kommer båtarna att vara tillgängliga för prova-på-segling för klubbens medlemmar med erfaren skeppare.

 

Kommenteringen är stängd