• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

J/70 meck

En tradition i HSS är Tisdagsseglingarna som alltsedan 1930-talets början genomförts 10-15 gånger per år. Det speciella med dessa – förutom den långvariga serien – är att start och målgång sker inne i Halmstads hamn. Därmed är de med seglarögon mycket publikvänliga. Ja, även andra kan ha glädje av den vackra synen.

Sommaren 1910 gjorde några seglingsentusiaster en utflykt till Tylön och beslöt då att bilda ett segelsällskap i Halmstad. Det första ordinarie mötet hölls den 30 november samma år – Sällskapet hade fötts. Den första regattan avhölls redan 1902 men det var först efter klubbens bildande som det kappseglades mer regelbundet. Trots att eskadern till en början endast bestod av 5 båtar anordnades regelbundna seglingar på Lilla- och Stora Triangelbanan och Tylön Runt.

En tradition i HSS är Tisdagsseglingarna som alltsedan 1930-talets början genomförts 10-15 gånger per år. Det speciella med dessa – förutom den långvariga serien – är att start och målgång sker inne i Halmstads hamn. Därmed är de med seglarögon mycket publikvänliga. Ja, även andra kan ha glädje av den vackra synen.

Kommenteringen är stängd