Gästinfo

Välkommen som gästande båt eller husbil hos Halmstad Segelsällskap. HSS hamn ligger i Nissans utlopp drygt en kilometer söder om Halmstad centrum alldeles invid Västra stranden.

Båtplatser
Hamnen har ungefär 200 båtplatser, de flesta med angöring mot brygga med påle. Som gäst är du välkommen att lägga dig vid grönskyltade platser. Färskvatten och el finns vid bryggorna. Avgift för gästande båt är 200 kr per dygn inklusive el under juni – augusti. Övrig tid 200 kr . Hamnen ingår i frihamnsförordningen. 50kr

Uppställningsplatser för husbilar
Det finns ett tjugotal uppställningsplatser för husbilar, med tillgång till färskvatten och el, inom hamnområdet. Avgifter för gästande husbil är 200 kr per dygn inklusive el.

Service
Duschar och toaletter finns att låna i vår klubbstuga. Tvättstuga finns till utlåning mot avgift.

Hamnen är försedd med trådlöst nätverk.

HSS kan vid behov erbjuda båtlyft med SUB-lift.

Sjömack finns vid Nissans östra kaj, ca 500 meter uppströms HSS hamn. På samma ställe finns också möjlighet till tömning av septitank.

Inom hamnområdet finns Halmstad Marinservice som har både verkstad och butik. www.halmstadmarincentrum.se Utrustning och kläder finns också hos Peter Carlsson Marin, tel 035-523 28

Alldeles intill hamnen på Västra stranden finns Söderpiren – café med uthyrning av surfprylar och kurser. www.soderpiren.se

En kort promenad uppströms Nissan ligger Söderfamiljen – café och restaurang. www.söderfamiljen.se

All övrig service, så som livsmedelsbutik, vårdinrättningar, apotek, butiker, restauranger, finns att tillgå i Halmstads centrum, en dryg kilometer från hamnen.

Kommenteringen är stängd