• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Styrelse

Styrelsen för Halmstads Segelsällskap, revisorer och kommittéer 2019

Styrelse:

Ordförande:
Marie Karlsson

Ledamöter:
Johan Thein
Dieter Nowack (kassör)
Arto Flodberg (sekreterare)
Anders Persson

Suppleanter:
Wilma Larsson
Lars Häggström

Revisorer:
Evert Bladh
Ulf Bengtsson
Mats Larsson (revisors suppleant)

Kommittéer

Båthuskommitten:
Lotta (sammankallande)
Thomas Mattsson
Erja Mattsson
Anders Nordbeck
Kent Hermansson

Båt- och förvaltningskommitten:
Mats Näslund (sammankallande)
Stig Gustafsson
Anders Persson
Leif Johansson
Stig Karlsson

Seglingskommitten:
Stellan Nilsson (sammankallande)
Anders Meiton
Kennet Lindgren
Anders Wellin
Lennart Humala
Olle Berg

Jollekommitten:
Johanna Räisänen (sammankallande)
Bo Larsson
Charlotte Nilsson Bibin
Ci Eriksson (segelskoleansvarig)
Leo Eriksson

Fritidsbåtskommitten:
Svante Svensson

Sportbåtskommitten:
Mikael Ahlberg (sammankallande)
Hubert Carlander
Peter Carlsson
Anders Hellekant
Linda Alvegren

IT-gruppen:
Svante Stenberg (ansvarig)

SUB-lift gruppen:
Mikael Gannetoft (ansvarig)

Valberedning:
vakant
vakant
vakant

Kommenteringen är stängd