Styrelse

Styrelsen för Halmstads Segelsällskap, revisorer och kommittéer 2019

Styrelse:

Ordförande:
Marie Karlsson

Ledamöter:
Maria Linderoth (vice ordförande)
Fredrik Andreasson (kassör)
Dieter Nowack (sekreterare)
Johan Thein

Suppleanter:
Anders Persson
Hubert Carlander

Revisorer:
Evert Bladh
Ulf Bengtsson
Mats Larsson (revisors suppleant)

Kommittéer

Båthuskommitten:
Lotta (sammankallande)
Thomas Mattsson
Erja Mattsson
Anders Nordbeck
Kent Hermansson

Båt- och förvaltningskommitten:
Gary Petersson (sammankallande)
Stig Gustafsson
Mats Näslund
Leif Johansson

Seglingskommitten:
vakant (sammankallande)
Anders Meiton
Kennet Lindgren
Anders Wellin
Lennart Humala

Jollekommitten:
Linda Larsson (sammankallande)
Wilma Larsson
Isack Rothstein
Lasse Rothstein
Sebastian Åkelund
Ci Eriksson
Leo Eriksson (träningsansvarig)

Fritidsbåtskommitten:
Svante Svensson

Sportbåtskommitten:
Mikael Ahlberg (sammankallande)
Hubert Carlander
Peter Carlsson
Anders Hellekant
Linda Alvegren

IT-gruppen:
Svante Stenberg (ansvarig)

SUB-lift gruppen:
Mikael Gannetoft (ansvarig)

Valberedning:
Agneta Lindberg
Erja Mattsson
Kjell Emanuelsson

Kommenteringen är stängd