Klubbhuskommittén

Klubbhuskommittén svarar för mathållning och arrangemang vid kappseglingar, arbetsdagar, sjösättning och upptagning samt andra arrangemang. I uppgifterna ingår även att ansvara för klubbhusets interiör med avseende på skötsel och inventarier.

Kommittén består av:

Inga förslag

Inga kommentarer

Svara