Jollekommittén

Jollekommittén ansvarar för klubbens barn- och ungdomsverksamhet med en klar fokus på segelsporten. I uppgifterna ingår att planera och genomföra seglingsaktiviteter för såväl nybörjare som aktiva vilket inbegriper både seglarskola och träning för ungdomar på elitnivå.

I uppgifterna ingår även att svara för skötsel av klubbens olika jollar samt tillhörande utrustning.
Se mer under Juniorbloggen

Kontaktperson:

Linda Larsson (sammankallande)
Wilma Larsson
Isack Rothstein
Lasse Rothstein
Sebastian Åkelund
Ci Eriksson
Leo Eriksson (träningsansvarig)

Inga kommentarer

Svara