Jollekommittén

Jollekommittén ansvarar för klubbens barn- och ungdomsverksamhet med en klar fokus på segelsporten. I uppgifterna ingår att planera och genomföra seglingsaktiviteter för såväl nybörjare som aktiva vilket inbegriper både seglarskola och träning för ungdomar på elitnivå.

I uppgifterna ingår även att svara för skötsel av klubbens olika jollar samt tillhörande utrustning.
Se mer under Juniorbloggen

Kontaktperson:

Linda Larsson
Leif Danielsson
Isack Rothstein
Sebastian Åkelund
Lasse Rothstein
Leo Eriksson (träningsansvarig)
Ci Eriksson
Wilma Larsson (seglarskolansvarig)

Inga kommentarer

Svara