• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Jollekommittén

Jollekommittén ansvarar för klubbens barn- och ungdomsverksamhet med en klar fokus på segelsporten. I uppgifterna ingår att planera och genomföra seglingsaktiviteter för såväl nybörjare som aktiva vilket inbegriper både seglarskola och träning för ungdomar på elitnivå.

I uppgifterna ingår även att svara för skötsel av klubbens olika jollar samt tillhörande utrustning.
Se mer under Juniorbloggen

Kontaktperson:

Johanna Räisänen (sammankallande)
Bo Larsson
Charlotte Nilsson Bibin
Ci Eriksson (segelskoleansvarig)
Leo Eriksson

Inga kommentarer

Svara