• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Kommittéer 2019

I HSS organisation finns sex kommittéer som tillsammans med styrelsen ansvarar för allt ifrån drift och underhåll av föreningens anläggning till genomförande av seglingar och trivselarrangemang.

Seglingskommittén
Seglingskommittén har en betydande roll när det gäller att främja segelsporten och ansvarar för planering och genomförande av klubbens seglingar. Förutom att arrangera tävlingar och träningskappseglingar ansvarar kommittén även för att underhålla det material som krävs för arrangemangen samt upprätta anmälnings- och resultatlistor.

Kommitténs ledamöter är genom kurser och utbildningar väl uppdaterade inom de områden med regler och bestämmelser som styr genomförande av tävlingar

Jollekommittén
Jollekommittén ansvarar för klubbens barn- och ungdomsverksamhet med en klar fokus på segelsporten. I uppgifterna ingår att planera och genomföra seglingsaktiviteter för såväl nybörjare som aktiva vilket inbegriper både seglarskola och träning för ungdomar på elitnivå.

I uppgifterna ingår även att svara för skötsel av klubbens olika jollar samt tillhörande utrustning.
Se mer under Jollebloggen

Båt- och förvaltningskommittéerna
Båt- och förvaltningskommittéerna har ett övergripande ansvar för föreningens uppläggnings- och kajplatser, båthus, slip och ramper, drift och underhåll av SUB-lift, bryggor, spel och kranar, fastigheten och byggnader samt övriga tekniska system. I uppgifterna ingår även att se över och underhålla teknisk utrustning, räddnings- och säkerhetsutrustning samt ansvara för föreningens funktionärs-/följebåtar.

För att utföra specifika uppgifter kopplade till fördelningen av kaj- och uppställningsplatser samt sjösättning och upptagning finns kaj- och båtplatsansvariga samt en SUB-liftgrupp utsedda av kommittéerna.

Fritidsbåtskommittén
Fritidsbåtskommittén ansvarar för att planera och genomföra föreningsaktiviteter under hela året såsom föreläsningar, kurser, resor, fisketävlingar, eskader mm.

Klubbhuskommittén
Klubbhuskommittén svarar för mathållning och arrangemang vid kappseglingar, arbetsdagar, sjösättning och upptagning samt andra arrangemang. I uppgifterna ingår även att ansvara för klubbhusets interiör med avseende på skötsel och inventarier.

Inga kommentarer

Svara