Avtal avseende bryggplats/landplats

Det åligger varje båtägare att varje år fylla i och till HSS returnera en undertecknad handling. Detta är förutsättning för att kunna nyttja Subliften och anläggningen i övrigt. Blankett hämtas på länken nedan, skrives ut, fylls i och lämnas eller postas till HSS senast 1:a mars.

Avtal hyra brygga landplats

Inga kommentarer

Svara