Regler och riktlinjer för Halmstads Segelsällskap

Medlemmar är skyldiga att hålla sig underrättade om och följa Halmstads Segelsällskaps stadgar, regler, bestämmelser och riktlinjer. Dessa är publicerade på HSS hemsida.

Regler för Halmstads Segelsällskap

Drog- och integrationspolicy

Värdegrund

pågående projekt

Kommenteringen är stängd