Avgifter

Avgifter för 2018

Medlemsavgifter
Enskild medlem: 400:-/år
Familj:  550:-/år inkl barn till och med det år barnet fyller 18 år.
Junior:  50:-/år till och med 18:e året.
Hedersmedlem: 0:-

Bryggköavgift
150:-/år.

Bryggplats får ej hyras ut i andra hand.
Bryggplats som ej tagits i anspråk senast den 15 juni disponeras av HSS såvida HSS ej meddelats att sjösättning kommer att äga rum senare. Bryggplatsens avgift kommer ej att återbetalas vid utebliven användning.

Bryggavgifter
Brygga 2, 3, 4 & 6:  840:-/bryggmeter med 0.5 m intervall. Lägsta bredd 2,5 m. Bryggplats (mellan första stolpe och land) 1500:-/år. Akterförtöjning mot land på egen bekostnad.
Brygga 1: 787:-/bryggmeter med 0,5 m intervall. Lägsta bredd 1,5 m. Bryggplats (mellan första bom och land) 1500:-/år. Akterförtöjning mot land på egen bekostnad.
Villkorad deposition vid fast bryggplats. 6000:-

Bryggplats- & el-avgifter
El på bryggor får endast utnyttjas för enstaka laddning av batterier, drift av elmaskin för reparation och dylikt.
El får absolut inte utnyttjas för drift av kokplattor, värmefläkt o dyl.
Bryggplatsinnehavare som vill ha kontinuerlig tillgång till el för batteriladdning kan få detta mot en avgift av 500.-/säsong.

Landplatser
55:-/kvm där båtens längd + 1 meter bredd. Samtliga landplatser får endast användas för egen ägd båt och får ej överlåtas. Avgift erlägges som f.n. i efterskott för helår. Landplats disponeras av HSS under tid som den inte utnyttjas för uppställning av hens egen båt. Elkostnad: 100:- avser hyra av elmätare +/ 2:-/kWh.
Ej sjövärdig båt eller båt på bristfällig vagga har ej rätt till landplats.
Jollar :  315:-/år Plats i verkstad :  284:-/längdmeter.
Landplats släp + båt: 500:- Uppställning av mindre båt/bilsläp under båtsäsong. Landplats på egen vagn/släp ges enbart i mån av plats.

Anläggningsavgift
1300:- Alla som har båtplats på land betalar anläggningskostnad och då ingår en sjösättning och upptagning av 1 båt via Sublift räls eller Telfen (kran)

Subliftmaskinen
Avg för 1 sjösättning och 1 upptagning under året för medlem ingår i anläggningsavgiften. Båt som tas upp eller sätts i med anledning av skada eller annan orsak och hänger kvar i  subliften erlägger avgift om 300:- / påbörjad 30-minutersperiod och räknas ej som sjösättning eller upptagning. Icke medlem 500:-
Icke medlem upptagning/sjösättning 500:-/ påbörjad 30-minutersperiod
Icke medlem erlägger avgift om 800:- första timman och därefter 400:-/påbörjad halvtimma/ lyft oavsett anledning.

Telferkranen/rälsspår
Kranen får endast användas av utbildad person.
I anläggningsavgift för medlem ingår obegränsat antal lyft, av egen båt med en bruttovikt av högst 2000 kilo.
Icke medlem betalar 400:-/lyft inkl. maskinist.

Slip
50:- för 1 isättning och 1 upptagning av egen båt säsong
Gratis för Halmstads kommuns invånare

Gästplats/ställplats
200:-/dygn inkl el samt tillgång till toalett o dusch under juni-augusti.
Elkostnad :   30:-/dygn.
Tvättmaskin :  30:-/maskin.
Torktumlare :  20:-/torkning.

Ett svar to “Avgifter”

 1. Katja Fridh
  2018-06-14 at 13:53 #

  Hej !
  Vi är ute efter en land plats för vinterförvaring hos er.
  Min man är medlem hos er, men vi skulle vilja ändra till familjer medlemskap hos er.
  Ni kan kontakt mig på 0731-414079.
  Mvh Katja Fridh

Svara