• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Äska pengar från HSS

För att styrelsen i HSS ska kunna planera långsiktigt så behöver vi ha in denna blankett minst 2 veckor innan nästa styrelsemöte. Tänk på att större projekt som kommittén vill genomföra
kommande år ska skickas in i god tid till HSS höstmöte så att projektet/ projekten kan komma med i budgeten!

Maila in den ifyllda blanketten till: halmstads.segelsallskap@telia.com
Alternativt, skriv ut och lämna direkt till kontoret i klubbstugan.

Äska-HSS

Inga kommentarer

Svara