Intresseanmälan utbildningar

Intresseanmälan utbildningar

Intresseanmälan för HSS medlemmar att genomgå en kostnadsfri utbildning. Alternativen som finns är “Seglingens Ledarskap Grund” och “Grundkurs kappseglingsregler”, givetvis kan man gå båda.

Ni medlemmar är vår fantastiska klubbs bästa tillgång, utan er hade vi inte haft denna fina  förening. För att vi skall säkra att klubben även fortsatt ska kunna arrangera bra tävlingar och utbilda nya och fortsättande seglare behöver vi fler välutbildade funktionärer och ledare. Under januari/februari erbjuder HSS samtliga medlemmar att kostnadsfritt (ja, kanske inte alla!) delta i studiecirklar för förkovran i ledarskap och kappseglingsregler.

Kursen ”Seglingens Ledarskap Grund” ger dig behörighet att gå fortsatta utbildningar som instruktör, kappseglingsfunktionär, domare, mätman eller seglingsledare. Kursen kommer att genomföras en helg i februari i vår klubbstuga.

“Grundkurs Kappseglingsregler” ger dig behörighet att gå fortsatta utbildningar som tränare och domare på Regional Blå Nivå om ett godkänt regelprov har gjorts efter grundkursen.

“Seglingens Ledarskap Grund”

För er som vill bli ledare inom seglingen (dvs senare gå Tränare Grön/ersätter tidigare uppdrag segling och plattformen. Den går även att gå som individuell kurs online, då köper man den själv för 300kr på svensksegling.se.

För er som vill bli funktionärer (och senare kanske även gå kurser till seglingsledare, domare och mätman etc.) räcker det att gå dom två första tillfällena. Den går även att gå som individuell kurs online, då köper man den själv för 300kr på svensksegling.se.

Kolla gärna denna länk: http://www.svensksegling.se/Utbildning/forledareochfunktionarer/Baskurser/#SeglLedarskapGrund

Kursen “Grundkurs Kappseglingsregler”bygger på Seglareförbundets webb- utbildning och kommer att genomföras vid 6 tillfällen under vintern/våren 2020 i klubbstugan om intresse finns. Efter godkänt regelprov (frivilligt) ges behörighet att gå vidare som tränare och domare på Regional/Blå nivå.Självklart blir du en bättre seglare om du har koll reglerna och man måste inte bli tränare eller domare.HSS juniorer deltar kostnadsfritt och vuxna betalar knappt 500kr.

Kolla gärna denna länk:http://www.svensksegling.se/Utbildning/forledareochfunktionarer/Baskurser/#Regelkurs

Vid frågor kontakta:

Ci Eriksson, 0725519819

Svante Svensson, 0730723801

Inga kommentarer

Svara