• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

2.4 Rankingsegling 2019

 

 

 

 

Tävling: Rankingsegling 2.4 mR
Datum: 15-16 juni 2019
Arrangör: Halmstads Segelsällskap, HaSS

1. Regler
1.1 Seglingarna genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
1.2 2.4 mR klassregler gäller.
KSR Appendix S gäller med den ändringen att i KSR 44.1 ändras tvåsvängsstraffet till ett ensvängsstraff.
1.3 Tillägg och kompletteringar till standardseglingsföreskrifter anslås på ”official noticeboard” vid klubbhuset.
Tvåsvängsstraffet ersätts också med ensvängsstraff för brott mot en regel i KSR del två, detta ändrar KSR 44.1.
1.4 En båt som bryter mot KSR 55 kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DPI). KSR 36 gäller inte vid brott mot KSR 55.
1.5 Båtar är undantagna att ta ett straff när andra delar av båten än skrovet eller besättningen berör ett märke. KSR C 2:14, appendix matchracing. Ändrar KSR 31.
1.6 Alla båtar kan komma att, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam tillhandahållen av arrangören. Reklamen lämnas ut i samband med registreringen.
1.7 En tävlande som lämnat land skall bära personlig flytutrustning. Denna regel gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och appendix S17.2. En båt som bryter mot denna regel kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2. Villkor för att delta
2.1 Samtliga deltagare ska vara medlem i en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.
2.2 Varje deltagande båt skall vara ansvarsförsäkrad.
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla.
Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak eller personskador som någon råkat ut för i samband med arrangemanget. (före, under eller efter)
2.4 Tävlande skall vara medlem i respektive lands klassförbund för att få deltaga.

3. Anmälan
3.1 Anmälan ska göras senast 2019-06-13 till www.hss1910.nu. Anmälan är inte giltig förrän anmälningsavgiften är arrangören tillhanda. Efter 2018-06-13 är anmälan möjlig mot en förhöjd avgift. Anmälan är bindande och återbetalas inte om deltagaren lämnar återbud.
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om segelnummer samt namn på seglaren.
3.3 Anmälningsavgiften är 600 SEK. Vid efteranmälan är startavgiften 800 SEK. I anmälningsavgiften ingår enklare mat och dryck efter målgång. Regattamiddagen i klubbhuset på lördagen 150 SEK inkl. dryck.
3.4 Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan till bankgiro: BG 301-4388 eller Swish: 123 601 3437.
Glöm inte ange avsändare vid inbetalningen.

4. Registrering och besiktningskontroll
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl. 09.45 lördag 15 juni
4.2 Vid registreringen kan segel, säkerhetsutrustning och besättningsvikt komma att kontrolleras. Stickprovskontroller kan även göras när som helst under regattan.

5. Seglingsföreskrifter
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.
5.2 Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast kl 08.00 samma dag som de träder i kraft.
5.3 Ändringar i tidsprogrammet anslås senast kl 20.00 dagen innan de träder i kraft.

6. Tidsprogram och genomförande
Fredag 14 juni
15.00 – 20.00 Registrering och säkerhetskontroll

Lördag 15 juni
08.00 – 09.00 Registrering och säkerhetskontroll
09.30 Skepparmöte
11.00 Tid för första planerade start.
19.00 Regattamiddag i klubbhuset

Söndag 16 juni
10.00 Första planerade start.
15.00 Tid för sista varningssignal.

Ny start påbörjas så fort det är praktiskt möjligt efter föregående seglings målgång.
Prisutdelning snarast efter söndagens seglingar avslutats.

7. Kappseglingsområde
7.1 Kappseglingarna genomförs på vattnet i direkt anslutning till Halmstad Segelsällskap.

8. Banan
8.1 Banan är en kryss-läns-bana
Banbeskrivning:
Start—1—1a—Gate (4s/4b)—1—1a—Gate (4s/4 b)—Mål. (se anslagen banbeskrivning)
8.2 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar ca 30-40 minuter att segla.
8.3 Maxtiden för en segling är 60 minuter.

9. Poängberäkning
9.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller. Vid tre eller färre seglingar räknas alla. Vid 4 seglingar eller mer räknas en segling/resultat bort.

10. Priser
10.1 Priser utdelas till 1/5 deltagare i tid anmälda.

11 Regler för stödpersoner
11.1 Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.

12. Övrig information
Boende kan erbjudas hos Clarion Collection Hotel Norre Park. Detta görs via mejl till cc.norrepark@choice.se, eller på telefon: 035-218555 – ange i båda fallen ”Seglare 2.4”
Pris 600 kr/person per natt för del i dubbelrum. 900 kr/natt för enkelrum. Ingår något att äta på kvällen. (Se hemsidan)
Läs mer om boendet på denna länk: https://www.nordicchoicehotels.se/clarion/clarion-collection-hotel-norre-park/,
Erbjudandet från Clarion Collection Hotel Norre Park gäller i mån av plats – och det är först till kvarn som gäller.

Datum: 2019-05-22
Namn: Halmstads Segelsällskap, HaSS

Välkomna till Halmstad!!

Taggar:

Kommenteringen är stängd