• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Förslag till styrelse, revisorer och kommittéer 2019

Valberedningen i Halmstads Segelsällskaps förslag till styrelse, revisorer och kommittéer 2019

Styrelse:
Ordförande:
Marie Carlsson – nyval
Ledamöter:
Fredrik Andreasson
Maria Linderoth
Dieter Nowack – nyval
Johan Thein – nyval
Suppleanter:
Anders Persson – nyval
Hubert Carlander – nyval

Avgående:
Folke Berntsson
Gary Petersson
Christer Hansson
Jonas Fallhage
Lars Meijer
Linda Alvengren

Revisorer:
Evert Bladh
Ulf Bengtsson
Mats Larsson (revisors suppleant)

Båthuskommitten:
Lotta (sammankallande) – omval
Thomas Mattsson – omval
Erja Mattsson – omval
Anders Nordbeck – omval
Kent Hermansson – nyval

Båt- och förvaltningskommitten:
Gary Petersson (sammankallande) – nyval
Stig Gustafsson – omval
Mats Näslund – nyval
Leif Johansson – omval

Seglingskommitten:
Anders Skiöld (sammankallande)
Anders Meiton
Kennet Lindgren
Anders Wellin
Lennart Humala
– samtliga omval

Jollekommitten:
Linda Larsson (sammankallande)
Wilma Larsson
Isack Rothstein
Lasse Rothstein
Sebastian Åkelund
Ci Eriksson
Leo Eriksson (träningsansvarig)
– samtliga omval

Fritidsbåtskommitten:
Svante Svensson
– omval

Sportbåtskommitten: (ny kommitte)
Mikael Ahlberg (sammankallande)
Hubert Carlander
Peter Carlsson
Anders Hellekant
Jörgen Preuss
Linda Alvegren
– samtliga nyval

IT-gruppen:
Svante Stenberg (ansvarig)

SUB-lift gruppen:
Leo Sörensen (ansvarig)

Valberedning:
Agneta Lindberg
Erja Mattsson
Kjell Emanuelsson
– samtliga omval

Kommenteringen är stängd