Årsmöte Söndagen 10:e februari 2019 16:00

Den 10:e februari hålls årsmöte för alla medlemmar.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING TILL HSS ÅRSMÖTE DEN 10 februari 2019
1. Mötets öppnande
2. Upprop och fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två justerare tillika rösträknare
7. Verksamhetsberättelser
8. Resultat- och balansräkning
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
11. Val av
a) Ordförande för en tid av ett år
b) Sekreterare för en tid av två år
c) En ledamot för en tid av två år
d) Tre suppleanter för en tid av ett år
e) Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år
f) Tre ledamöter i en valberedning för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande
g) Ombud till VKSF:s möte
h) Ledamöter i kommittèerna

12. Behandling av förslag från styrelsen eller förslag inlämnade till styrelsen.
Ett förslag har inlämnats till styrelsen från medlemmar om bildandet av en Sportbåtskommitté.
Styrelsen tillstyrker bildandet av denna enligt inlämnat förslag.
Inlämnat förslag finns tillgängligt i möteslokalen samt har varit utlagt på HSS hemsida.

13. Övriga frågor
14. Avtackningar
15. Mötets avslutande

Välkomna! Styrelsen

Taggar:

Ett svar to “Årsmöte Söndagen 10:e februari 2019 16:00”

 1. Sportbåts-kommittén
  2019-01-23 at 19:58 #

  – Inkommit från Sportbåts-kommittén –

  Halmstad 181213
  Sportbåtskommittén – förslag till HSS styrelse

  Förslag hur sportbåtskommittén ska jobba:
  Sportbåtskommittén ska vara en separat kommitté direkt under styrelsen – med en adjungerad kontaktperson som kommer till styrelsen vid behov. Vi föreslår att man i första hand ser detta som ett projekt till och med år 2020.

  Förslag vilka som ska ingå i sportbåtskommittén:
  Sportbåtskommittén föreslås se ut som följande och väljas på två år: Linda A, Peter C, Hubert C, Jörgen P, Micke A – och Anders Hellekant som är kontaktperson med styrelsen.

  Förslag till målsättning med sportbåtskommittén
  • Generellt främja kappsegling i Halmstads Segelsällskap men med fokus på träning och kappsegling för sportbåtar.
  • Försöka skapa återväxt bland klubbens yngre medlemmar.
  • Kommittén kommer arbeta med att ta fram besättningar till de allsvenska seglingarna 2019 och 2020. Vi kommer vara kontakten med Svenska Seglarförbundet avseende deltagande i Allsvenskan, uthyrning av klubbens båda J/70-båtar och övriga kontakter med SSF (ex. mästarnas mästare och ev. reparation av båtarna).
  • Vi kommer försöka att attrahera och få fler av klubbens medlemmar att segla med J/70-båtarna i någon form, bland annat genom att ”scanna” av vilka talangfulla seglare som finns i seglarskolan och erbjuda dem att prova på och vara med på J/70-båtarna. Under tisdagsseglingarna kommer vi prova med att respektive sportbåt har minst en erfaren skeppare ombord och övriga platser skall kunna fyllas med medlemmar som är intresserade av att prova på kappsegling under erfaret ansvar men som kanske inte tycker de har tillräcklig erfarenhet att segla båtarna helt på egen hand.
  • Uppmuntra HSS medlemmar att delta med klubbens J/70-båtar i regattor både inom och utom klubben exempelvis vid SM, NM eller andra evenemang.
  • Fortsätta hålla klubbens båtar i gott skick och kunna inhandla nya kompletta segelställ från North Sails.
  Planerade aktiviteter
  • HSS sportbåtskommitté kommer att anordna North Sails Trim Cup för sportbåtar (CB66, J70 & Melges24) tidigt våren 2019 med ett beräknat deltagarantal på 20-25 båtar. Planeringen är i full gång.
  • Kommittén kommer att ta fram en grupp med medlemmar som intresserade av delta i klubbens allsvenska lag 2019. Utforma laget för de respektive seglingarna. Planera och lägga upp hur träningen för denna grupp skall ske på bästa sätt för att slipa på det som krävs för att uppfylla målen med Allsvenskan.
  • Vi funderar på att bjuda in en domare för gå igenom de situationer som ofta uppkommer under allsvenskan
  • Sportbåtskommitté undersöker vem/vilka som kan vara lämpliga och intresserade av att ansvara för klubbens seglarskola 2019 där vi siktar på att J/70-segling ska vara en del.
  • En-prova-på-dag med tillhörande grillning planeras och den bör helst ligga i samband med att klubben har någon annan aktivitet så det är mycket medlemmar på plats. Möjligen den 26/5?
  • Under HSS-evenemanget ”Träbåtens vänner” den 25/5 kommer vi genomföra en uppvisningskappsegling uppe i Nissan nära Slottsbron så det blir åskådarvänligt
  • Uppdatera reglerna för J/70-båtarna avseende användande, underhåll, hyreskostnad etc. och publicera dessa på HSS hemsida.

  Målsättning J/70 Allsvenskan:
  • Att säsongen 2019 kvalificera HSS till semifinal i Sailing Champions League
  • Att säsongen 2020 kvalificera HSS till final i Sailing Champions League

  Målsättning J/70 i HSS
  • Att HSS behåller klubbens båda J/70-båtar fram till slutet av 2020 och ser detta som ett projekt på två år. Hösten 2020 diskuterar sportbåtskommittén tillsammans med HSS styrelse – som avgör hur projektet ska fortlöpa.
  • Att skapa en bredd inom kappseglingen och J/70 genom att verka parallellt med målsättningen av J70 och Allsvenskan.

  Effektmål: Effektmål är de mål som föreningen uppnår efter att ett projekt har gått i mål. Det vill säga vad blir mervärdet för HSS av att ha ovan målsättning? Vad får medlemmarna och föreningen ut av ovan målsättning?
  • Klubben får publicitet vilket I sin tur kan påverka medlemsantalet positivt, ett ökat intresse från sponsorer eller annan verksamhet/samhällsfunktion som vill bidra till eller vara del av HSS föreningsverksamhet.
  • Vi bidrar också till att främja sammanhållningen inom föreningen. Genom att tydliggöra ett mål blir det roligare att följa projektet och diskutera allt runt omkring Allsvenskan och Sailing Champions League. Sportbåtskommittén kanske till om med kan arrangera en gemensam resa till en deltävling, kvalet eller finalen? 🙂

  Praktisk måluppfyllnad: Sportbåtskommittén tror att en framgångsfaktor för att nå målen är att se HSS medverkan i Allsvenskan som ett lag, som motsats till fyra individuella lag som tävlar i var sin deltävling.
  • HSS behöver därför stödja seglarna med det praktiska så att det allsvenska laget kan fokusera på segling.
  • Sportbåtskommittén ska därför verka för att det genomförs regelbundna träningar där laget varar med teori och erfarenhetsutbyte. Besättningarna ska ”förbinda” sig att jobba mot målet. Det vill säga vara beredda att prioritera träningarna och att ha ett öppet sinne för utveckling och erfarenhetsutbyte inom laget.
  • Då vi har två båtar föreslås den ena vara ”öronmärkt” till aktuell besättning inför en deltävling på träningarna, och den andra båten användas som sparring gentemot den, bestående av erfarna och nya J/70-seglare. På så sätt får man en chans att träna in nya seglare och nya kombinationer av besättningar.
  • Den besättning som har den bästa serien efter säsongen är den som får gå vidare och representera HSS i Champions League.

  Förslag till budget:
  Sportbåtskommittén föreslås få en egen budget (förslag bifogas) som bygger på att HSS hyr ut båda båtarna till SSF 2019 och rymmer en del investeringar i bland annat segel. Vi föreslår att HSS medlemmar kostnadsfritt kan disponera båtarna för kappsegling – vill man använda de nya seglen kostar det 1500 kr per seglingsdag – träning som kappsegling.

  Allsvenskan 2019
  Datum för Allsvenskan 2019 är klara:
  Deltävling 1: 17 – 19 maj, Strängnäs
  Deltävling 2: 31 maj – 2 juni, Malmö
  Deltävling 3: 23 – 25 augusti, Örnsköldsvik
  Deltävling 4: 13 – 15 september, Västerås

  Mästarnas Mästare i Marstrand tillkommer, samt två sponsorevent i Stockholm i slutet av maj i SSF:s regi.

  Sportbåtskommittén föreslår att Peter C hanterar anmälan till Allsvenskan.

  Övrigt:
  Sportbåtskommittén har (efter ok från Folke B) tackat ja till sponsrings-förslag från SSF/Liros om att köpa två helt nya paket med linor till klubbens båtar. HSS köper kompletta paket för 3 500 kr per set, där alla linor på hela båten ingår.

  Trim cup
  Angående Trim Cup i Halmstad och ansökan om sanktion hos SSF och registrering på Sail Arena så är det klart. Anders Sköld har dubbelkollat att allt är OK med SSF. Peter C meddelar att Liros sponsrar med priser.

Svara