• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Information från hamnkaptenen

Måndag 05-28 påbörjas arbetet med att tömma ställplatserna A och B på stora planen.
Ni som har båtar som ni inte har för avsikt att sjösätta under veckan fram till 06-03 skall kontakta Leo på tel:070-2769183, om ni inte hör av er kommer båtarna att flyttas under veckan. Målsättningen är att ägaren skall närvara vid flytten, om ägaren uteblir eller inte hör av sig kommer båten att flyttas oavsett.
Samma sak gäller för vaggor och kärror från redan sjösatta båtar. Stöttor skall ställas på anvisad plats kontakta Leo så får ni hjälp med anvisning av plats, glöm inte att märka materielen med namn och telefonnummer.
Den materiell som ligger kvar på era platser utöver vaggor,stöttor och kärror, kommer att behandlas som skrot och bortforslas genom min försorg.

Syftet med dessa åtgärder är att vi tillsammans skall sträva efter och arbeta för att skapa en ren och trivsam miljö omkring oss och våra båtar.

Leo Sörensen
Verksamhetsansvarig/Hamnkapten HSS

Kommenteringen är stängd