• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Ledig tjänst: Hamnkapten/anläggningsförvaltare sökes !

                                                

 

Hamnkapten

 

 

 

Efter analys av den temporära lösningen vi haft betr. Hamnkapten för HSS, presenterade Styrelsen på Höstmötet den 22 oktober, dels en analys av hur det fungerat och även ett förslag att tillsätta en Hamnkapten/Anläggningsförvaltare på helårsbasis och med en säsongsanpassad tjänstgöring som utmynnar i en halvtidstjänst på årsbasis.

Tjänsten rekryteras internt eftersom vi menar att en viss knytning till HSS och den kunskap det innebär, kommer att underlätta för den som ska ha tjänsten.

Kan även vara bra att söka utanför HSS och få in nytänkande men vi menar att en intern rekrytering vore att föredraga.

Tjänsten innebär att under Styrelsen ansvara för underhåll och reparationer av hela HSS anläggning. Ex vis Båthus, Klubbstuga, Sjösättningsramper, Ställplatser, Sublift, Mastkran, Telferkran, Bryggor etc.

Ansvara för och planera HSS arbetsdagar är en väsentlig del.

Man bör också svara för att de föreskrifter som används för medlemmars eget användande av vår anläggning, är uppdaterade och inte minst efterlevs.

Miljöfrågor, energiåtgång, säkerhet och effektivt användande av HSS resurser är saker vi vill prioritera.

Egna förslag och korrekt och trevligt bemötande av våra medlemmar och gäster anser vi vara en viktig del.

Skicka in din ansökan till folke.connect@telia.com , en kort beskrivning av din egen erfarenhet och bakgrund och vad du tycker gör dig lämpad till tjänsten.

Ev.löneanspråk/idé får du gärna sända med.

 

Senaste datum för ansökan är den 26 november 2017.

Kommenteringen är stängd