• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Träbåtar i Halmstad

TRÄBÅTAR I HALMSTAD.

Den 100 år gamla motorbåten Inga-Lisa framför några segelbåtar av varierande ålder. Foto

Träbåten är utrotningshotad!

I Skandinavien har det byggts träbåtar under mer än tusen år. Plastbåtar under cirka 60 år.
Plastbåtarna har under dessa år blivit helt dominerande medan träbåtarna försvinner i rask takt.

Söndag den 6:e augusti klockan 12.00, på Nissan nedanför Slottsbron, visas Halmstads träbåtar för alla intresserade.

Man kan sedan följa båtarna längs Dragvägen ner till Söderkaj där de förtöjer.

Vid bryggan får man titta närmare på dessa klenoder, den äldsta 100 år gammal, och träffa de entusiaster som vårdar och använder sina båtar.
Klockan 16.00 lämnar båtarna bryggan.

Där kommer att finnas:
Den kanot Rolf Pettersson vann OS guld med 1964. Tävlingsroddbåtar som var bland de bästa som byggdes på 20- och 30-talen.
Helt unika motorbåtar i toppskick.
Segelbåtar från 40-talet och senare. Några kappseglar fortfarande i SM.

För att sammanföra alla de i Halmstad som lägger ner mycket arbete på att bevara gamla klenoder, och för att visa upp dessa för en bredare publik, vill vi samla båtarna och deras ägare.

Båtarna förtöjer vid HSS servicebryggor på lördagen den 5:e augusti klockan 16.00.
På kvällen tänder vi grillarna och samlar besättningarna kring borden.

Var och en tar med sig vad de önskar grilla, äta och dricka. Det gäller att skapa kontakter mellan alla som finner glädje i att bevara och använda detta kulturarv.

På söndag 11.30, kör båtarna upp till Slottsbron och styr sedan ner till en förutbestämd förtöjningsplats vid Söderkaj. Vid varje förtöjnings- plats skall finnas en skylt som beskriver och ger data på båten.

Båtarna presenteras för publik uppe vid Slottsbron av en entusiastisk presentatör, Stellan Nilsson från HSS, med högtalaranläggning.

Det hela avslutas 16.00.

På bryggan finns möjlighet för alla klubbarna att göra reklam för sin ungdomsverksamhet.

Klubbar som kommer att delta med båtar:
HSS, BK Najaden, Motorbåtsklubben, Skallkroken, Roddklubben, Kanotklubben.

Detta är ett första försök att få en gemenskap kring träbåtar i vår stad. För att det skall bli något bra är det viktigt att så många som möjligt ställer upp.

Gruppen för Träbåtar i Halmstad genom Olle Berg.

Kommenteringen är stängd