• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Kurs i KAPPSEGLINGSREGLERNA 2017

KAPPSEGLINGSREGLERNA 2017 

Allsvenskans huvuddomare Claes Lundin leder oss igenom kappseglingsreglernas a till ö i HSS Klubbstugan söndagen den 26 mars kl. 12.00 – 16.00

Vart fjärde år, efter OS, ser World Sailing igenom de internationella kappseglingsreglerna och genomför smärre förändringar. Så även i år.
Eftersom vi i våra lokala seglingar seglar efter dessa regler är det självklart att vi bör känna till reglerna och eventuella förändringar.
Ingen kan vara bättre lämpad att tolka och förklara alla mer eller mindre snåriga regler för oss än Svenska Seglarförbundets regelexpert Claes Lundin. Claes  utnyttjas både nationellt och internationellt, han var bl a regelansvarig för svenska teamet under OS i såväl London som nu senast i Rio.
Förutom att Claes är gediget kunnig i regelverket är han också en erfaren elitseglare med bl a en OS- satsning i Flying Dutchman, vilket innebär att han mycket väl förstår vad som seglingsmässigt händer på banan.
Vi kommer att ha cirka fyra timmar på oss. Claes kommer att ”torrsegla” oss igenom en bana och inleder med grundläggande definitioner och regler, för att vi alla ska vara på samma nivå. Därefter går vi igenom en bana med ett antal typiska situationer som ofta uppstår i starten, på kryssen, vid kryssrundning, på länsen, vid länsrundningen och vid målgången.
Självklart ges det tillfälle att fråga om och be om belysning av specifika situationer av intresse.
Här är också utrymme till frågeställningar som är relevanta för såväl ”Tisdagsseglingarna” som Allsvenskans hetluft.
De grundläggande kappseglingsreglerna med styrbord/babord, lovart och lä samt upphinnande ingår i de Internationella Sjövägsreglerna vilket betyder att om du är osäker på hur du ska bete dig när du som segelbåt möter en annan segelbåt så tveka inte att komma den 26:e, det är jättenyttig och viktig kunskap som förmedlas.

Vi börjar kl 12.00 och håller på till ca 16.00 med en liten paus för förfriskningar.
Evenemanget är kostnadsfritt och alla regelintresserade är hjärtligt välkomna!
Anmälan kan och bör göras på kansliet via tel. 035 217653  e-post halmstads.segelsallskap@telia.com eller på teckningslista i klubbstugan.

Seglingskommittén

Kommenteringen är stängd