• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Fel förfallodag på fakturorna

I dagarna har alla medlemmar fått fakturor från HSS på medlemsavgift, kajplatsavgifter och liknande. På fakturan står det att det är 10 dagars betalningsvillkor, men det är felaktigt och skall vara 30 dagars betalningsvillkor. Sista betalningsdag är 2017-02-28 och ingenting annat.

Om ni inte fått någon faktura i brevlådan ännu så kommer det vilken dag som helst.

Kommenteringen är stängd