• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Våran “ordis” har ordet!!

Ordförande har ordet!

Hej på er alla och tack för ett bra höstmöte.

Oj vad tiden går, snart är det dags för årsmöte och då är det bland annat en mycket viktig sak som behöver tas upp.

Styrelsen fick i uppdrag på höstmötet att jobba fram en idé kring hur en hamnkaptens arbete kan se ut.
Hur mycket kommer det att kosta och ett är helt säkert, det blir det en ökad utgift för föreningen som leder till höjda avgifter för föreningens medlemmar.
Visserligen kan en sådan tjänst ”dra in” egna pengar genom att genomföra och administrera arbetsplikten som vi planerar att genomföra.

Vi står inför stora förändringar kring hur vår förening skall drivas framöver. Inkomsterna i föreningen kommer ifrån våra medlemsavgifter, idag har vi god ekonomi och så vill vi det skall vara.
Ökar kostnaderna är vi intresserade av se på olika alternativ än att höja avgifterna, för några år sedan beslöts att man inte skull ta emot sponsring men det är kanske dags att se om det är en möjlighet.

 

Som jag/vi ser det; Det är några nyckelfunktioner som måste fungera, det är Subliftsgruppen och Förvaltningskommittén. Idag har vi ingen bra styrning på dessa viktiga funktionerna och det är inte acceptabelt så det måste det komma till en långsiktig lösning där en hamnkapten/förvaltningsansvarig skulle kunna vara en stor tillgång.

En annan tanke är att var och en av oss funderar lite kring ”vad kan jag göra för min förening” istället för om jag ska spetsa lite ”vad kan föreningen göra för mig”.
Är medveten om att det finns många personer som gör och historiskt gjort jättemycket som lett fram till vad vi har och är idag, men just nu är det en något klen tröst.

Får vi ihop ett glatt gäng som tar subliftsgruppen och förvaltningsfunktionen till en högre nivå, tycker jag att vi måste överväga att betala ut ersättningar i någon form. Vi måste komma fram till en lösning som fungerar långsiktigt och det har varit för mycket saker som berör den dagliga driften som vi i styrelsen omöjligt kan ha kontroll över.

Så, ta en funderare över Julen…… kring hur jag vill att HSS ska fungera och hur mycket jag är villig att investera (och då menar jag inte primärt pengar) för att det ska bli så.
Vi har idag en förening som står stadigt i myllan, god ekonomi, bra relationer till kommunen, mycket positivt vad gäller seglingen men det är inget självspelande piano.
Allt blir vad vi gör det till!!!!

En riktig God Jul och ett Gott Nytt År

 

Folke Berntson

Ordförande

Kommenteringen är stängd