• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

J/70-information!

DS5D2890

Halmstads Segelsällskap kan se tillbaka på ett mycket framgångsrikt år.

Kappseglandet i föreningen ökar – och HSS går på tvärs mot hur det ser ut i flertalet svenska klubbar. Detta gäller både på lokal nivå med tisdagsseglingarna som en stabil växande bas samt vid deltagande på större mästerskap.

Inte minst har klubbens deltagande i Allsvenskan Segling varit en succé som avslutades med att klubben var representerad vid finalen i Sailing Champions League i Costa Smeralda på Sardinen och där mötte de bästa klubbarna i Europa.

Vår målsättning är att den positiva trenden ska hålla i sig och vi ser tydligt att klubbens två J/70:or bidragit till att öka seglingsintresset och locka nya medlemmar till Halmstads Segelsällskap.

Ett antal medlemmar i det som kallas J/70-rådet har valt att lämna sina uppdrag och styrelsen har därför tillsammans med ett antal aktiva fört diskussioner om hur fortsättningen ska se ut.

Vi har beslutat att utse en ny J/70-grupp, som ska hantera allt som har med J/70-båtarna att göra. Gruppen består av följande medlemmar: Erika Berggren, Hubert Carlander, Peter Carlsson, Martin Gröndahl, Anders Hellekant och Mia Norshammar.

HSS styrelse ska ge J/70-gruppen ett tydligt mandat och en uppdragsbeskrivning.

De regler för skötsel och hantering av klubbens båtar som togs fram inför årets säsong kommer att uppdateras, i akt och mening att göra det lättare för ovana medlemmar att komma ut på havet och segla. J/70-gruppen återkommer under hösten med förslag på detta.

HSS styrelse ska se över hur uthyrningen av klubbens båtar ska hanteras– vem som är ansvarig, avgifter och hur uthyrningen ska ske – och så snart som möjligt återkoppla sitt beslut till J/70-gruppen.

J/70-gruppen kommer under hösten att bjuda in alla intresserade medlemmar till ett möte, via HSS hemsida, där verksamheten för nästa år presenteras.

Nu seglar vi vidare!

Styrelsen

Taggar:

Kommenteringen är stängd