• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Landplatser !! Vi kommer att flytta vaggor mm för att göra en säker hamnplan.

Styrelsen har givit  Michael Scheffler ansvar att flytta vaggor och en del båtägare kommer att få en ny plats.

Allt för att underlätta för subliften och att göra hamnplanen ren sommartid för event / parkering mm.

VH Styrelsen

Kommenteringen är stängd