• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Info Allsvenskan-möte i HSS

Hej allihopa,

Det var en liten skara som hade hörsammat kallelsen men vi anser trots det att mötet den 18:e augusti var beslutsmässigt och vi fattade en del beslut angående uttagningen av representationslaget/allsvenskan i J 70 för säsongen 2017.  I våras beslutade vi alla att de som hade intresse i allsvenskan skulle komma med förslag för hur uttagningen för representationslaget årgång 2017 skulle gå till, senast i juni. Några förslag har inte inkommit till J-70 rådet och det var hög tid att diskutera saken.

Mötet beslutade att det tills vidare och högst sannolikt skulle gå till på samma sätt som 2016, med den lilla skillnaden att det blir J 70 Rådet som formellt ansvarar för uttagningen. Vi håller med andra ord en pragmatisk inställning till saken och anpassar oss efterhand. Beslutet motiveras av följande;

  • Vi känner inte till de regler som skall gälla 2017. Vi anar en del modifieringar av regelverket.
  • Vi kommer med stor sannolikhet inte att ha rena besättningar utan vi kommer att behöva ha en grupp på cirka 15 personer som bemannar båtarna. Hur det rent tekniskt skulle gå till att segla om dessa platser är svårt att se.
  • Det är inte så stort tryck på att delta i allsvenskan utan intresset kommer i allt väsentligt från den etablerade gruppen. Det är dock mycket viktigt att vi fortsatt är lyhörda, inbjudande och välkomnar de som visar intresse både för allsvenskan och andra aktiviteter.

// Otto

Taggar:

Kommenteringen är stängd