• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Båthuset – saker kommer att kastas eller tas om hand….

Vid arbetsdagen i lördags den 2 april 2016 har en stor mängd olika saker i båthuset bedömts som skräp, övergivet och brandfarligt gods samt sådant som ägarna inte bryr sig om.

För att minska högarna, får vi försöka städa och samtidigt få lite bättre brandsäkerhet.

Detta gods samt olika dunkar med kemikalier har märkts med vita lappar : med information om att det kommer att slängas.

Nästa arbetsdag i början av maj (eller senast den 15 maj 2016) då kommer det märkta godset, bl.a. fem utombordare i olika skick, att kastas eller tas om hand om klubben eller skänkas  till någon som kan ha någon nytta av det.Det åligger dig som ägare att ta hand om sina saker och förvara dem på något bättre ställe än i båthuset, annars kommer man att förlora dem.

Båthuset är inte en allmän förvaringsplats för lösa saker och motorer. De som har lov att ha saker i båthuset skall märka dessa tydligt!

Båthuskommittén 160402

Kommenteringen är stängd