• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Ren båtbotten utan gift?

1297

Ren båtbotten utan gift

Välkommen till en informationsträff om hur du håller båtbotten ren utan att använda giftiga färger. Lär dig mer om varför det är bra att måla mindre och vilka andra sätt som finns för att hålla båtbotten ren. Träffa andra båtägare och båtklubbar för att jämföra erfarenheter och hitta lösningar som passar just dig. Vi visar också en ny mätmetod att mäta mängden gifter på båtarna och kommer att presentera resultat från forskningsprojektet CHANGE.

Arrangörer för informationsträffen är projektet ”Ren båtbotten utan gift” som leds av Naturskyddsföreningen i samarbete med bland annat Svenska Båtunionen, Skärgårdstiftelsen, Sportfiskarna, Stockholm universitet. Representant från CHANGE-projektet kommer att närvara.

DATUM: Onsdag 23 mars

TID: kl. 18.30 – 21.00

PLATS: Hamngatan 9

PROGRAM

18.30 – Inledning av Martin Karlsson, Naturskyddsföreningen.

18.40 – Britta Eklund från Stockholms universitet berättar om sin forskning om båtbottenfärger, förorenad mark på båtuppläggningsplatser, ansvarsfrågor kring detta och om en ny mätmetod att mäta mängden metaller på plastbåtar. Som avslutning kommer hon att redovisa resultat från utförda båtmätningar.

19.30 – Martin Karlsson berättar om olika alternativa metoder att hålla båtar rena utan att använda gifter.

20.00 Frågestund tillsammans med fika som vi bjuder på.

Välkomna!

Kommenteringen är stängd