• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Verksamhetsplan för HSS Jolleverksamhet 2016

Verksamhetsplan för HSS Jolleverksamhet 2016

Målet för vår verksamhet är:

  • Att skapa förutsättningar för juniorer och vuxna att lära sig segla jolle och mindre kölbåtar.
  • Att bedriva träningsverksamhet för jollesegling både på nybörjar och fortsättningsnivå.

Organisation

Verksamheten drivs av Jollekommittén som är en undergrupp till HSS styrelse. Till hjälp för Jollekommittén finns tränare och seglarskoleinstruktörer. Dessa är anställda av HSS styrelse.

Verksamhet under 2016

Seglarskola 

Under året kommer vi som vanligt att ordna seglarskola för både juniorer 8-15 år i optimist och lite äldre (12 år-) samt vuxna i C55.

 

Grönträning

Efter seglarskolan bedrivs en fortsättningskurs på onsdagar – målet är att få nya kappseglande juniorer. Nytt för 2016 är att grönträningen startar upp på nytt under våren med måla att få förra årets grönisar att åka på sina första tävlingar.

Träning

För de lite äldre kappseglande juniorerna bedrivs träning under större delen av året.

Tävling

Jollekommittén stöttar juniorernas kappseglande och ordnar i vissa fall, tillsammans med seglarna, att coacher kan följa med på större kappseglingar. Vi ordnar också mindre tävlingar för våra egna ”grönisar” för att stimulera till deltagande på riktiga tävlingar.

Zoom 8 GP

Helgen 15-16 maj anordnar vi tillsammans med seglingskommittén ett GP för Zoom 8.

Klubbmästerskap i C55

2015 arrangerades klubbmästerskapet i C55 av Jollekommittén och under 2016 siktar vi på att arrangera fler tävlingar, förutom klubbmästerskapet, i matchracing med våra C55:or.

Jolle för vuxna

Antalet jolleseglande vuxna har under året växt kraftigt och målsättningen är att vi skall kunna ordna kappseglingar även för dessa under året.

Båtar och material

Båtar

Till vår verksamhet finns 12-14 optimister, två C55:or, två Zoom 8:or och två RIB-båtar.

Behov

2015 inköptes 3st nya skoloptimister i ett led att förnya den ganska slitna flottan och även i år köps 3 nya optimister in.

Jollekommittén
genom Leif Danielsson

Kommenteringen är stängd