• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Styrelsens verksamhetsplan för Halmstads Segelsällskap 2016

Styrelsens verksamhetsplan för Halmstads Segelsällskap 2016

Styrelsen har som mål att under 2016 fortsätta stödja seglingsarrangemang och aktiviteter som inbegriper både vuxna såsom ungdomar och barn.

Styrelsen kommer att ha kommittéernas arbete och organisation i fokus, se separata verksamhetsplaner.

Stor kraft kommer att läggas på att genomlysa hela verksamheten för att där det så behövs ändra eller förtydliga föreningens regler och förordningar. Alla styrdokument som föreningen förfogar över kommer att granskas och vid behov revideras.

Under 2016 kommer föreningen teckna nytt arrendeavtal med kommunen och redan nu aviseras det om krav på bättre styrning på och kring hamnplanen som kommer att föranleda ändringar och förtydliganden både i stadgar som allmänna regler.

Styrelsen kommer att verka för en närmare koppling mellan jolle/ungdoms sektion och övrig verksamhet för att på så sätt försöka stärka sammanhållningen och återväxten av medlemmar.

Styrelsen strävar efter att engagera fler kvinnor i föreningen, både i styrelse så som kommittéer för att få del av så många kompetenser som möjligt.

Stort fokus kommer att ligga på att göra föreningen och anläggningen lättillgänglig för att både främja men också stärka intresset för båtlivet som är i dalande.

Halmstad den 12 november 2015

Styrelsen

Halmstads segelsällskap

Kommenteringen är stängd