• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Ordförande har ordet!

Tack för ett bra höstmöte, känns som att vi är på rätt spår i vår strävan i att förvalta och utveckla vår anläggning.

Förstår att den aviserade avgift höjning inte är så poppis men vi har inte haft några höjningar på länge och vad vi än tycker så står föreningen inför stora utmaningar i framtiden, både kostnadsmässigt men också rent drift mässigt….vem ska göra jobbet….??

Vi har ju som policy att göra det allt så långt det är möjligt på frivillig basis och det fungerar rätt hyfsat på det stora hela men faktum kvarstår, det är en rätt liten del av medlemmarna som drar ett orimligt stort lass, frågan är hur vi ska tackla det, förvaltningskommittén föreslår att vi ska införa någon sorts arbetsplikt där alla får vara med och bidra på något vis. Riktigt hur det kan komma att se ut är för tidigt att veta men tanken är inte dum tycker jag.

En annan stor utmaning för oss är tecknandet av dom nya arrende avtalen som ska göras under 2016. Vi har haft ett första möte och tonläget från kommunen är mycket positiv, man har verkligen intresse av att HSS finns till och fungerar tillfredsställande, man är imponerad av resultaten i allsvenskan samt vår mycket väl fungerande ungdomsverksamhet med seglarskolan i spetsen så vårt utgångsläge är gott

Problemet vi står inför är att vi betalat arrende för en bråkdel av den yta vi använder, närmare bestämt ca 25 %……hepp!!!

Utmaningen blir att ha tillgång till hela ytan vi har idag plus lite till med bibehållen kostnad, blir lite att bita i. Det är också så att kommunen kommer att vilja ha inskrivet i avtalet avseende skötsel på och kring anläggningen, man tänker på det rörliga friluftslivet som ju ökat avsevärt dom senaste åren. Inte minst husbilarna har ju blivit en rätt stor verksamhet, till största delen positiv vill jag tillägga men det ställer krav på oss att hålla rent och snyggt. Nå, vi tar en sak i sänder, jag har stor tilltro till att vi kommer att få till något som fungerar och blir bra.

Och, återigen, du som har intresse av att vara med och bidra till att föreningen fungerar, hör av dig, jag/vi behöver all hjälp vi kan få, DU BEHÖVS!!!!!!!!!

Väl mött

Folke

Ordförande

Taggar:

Kommenteringen är stängd