• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Äntligen arbetsdag !

Arbetsdag

Den 11 april 2015 kl. 08.00 är det dags för årets första arbetsdag för arbete på vår gemensamma anläggning (och inte på den egna båten).

En rad uppgifter finns att göra:

Fixa u-balken vid subbryggan

Rätta till spången ut till Funktionärens brygga

Utplacering av elskåp

Y-bommar på 100-bryggan

Fixa landgångarna till jollebryggorna

Städa området

Städa klubbhus, putsa fönster, rengöra bastun

Städa båthus

Funktionären skall göras i ordning

Städa bryggor och pontoner. Kolla tillgång till högtryckstvätt.

Spola brunnen/avloppet

Välkomna att starta 2015-års båtsäsong på vårt segelsällskap!

VH Förvaltningskommitten

 

 

Kommenteringen är stängd