• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Kansliet informerar

Kansliet vill informera om följande:

  • Årsfakturorna har nu sänts ut, företrädelsevis med e-post. Så ni som fått pappersfaktura, er har vi troligen ingen fungerande e-postadress till.
  • Att stå i ”Kajplatskön” kostar nu 150:-/år, som betalas utöver fakturan. Ange Kajkö på avin. Utebliven betalning = strykning från listan.
  • Anmäl båtbyten och nya mått etc. liksom säg upp kaj- och landplatser så fort som möjligt.
  • Meddela om ni inte ska sjösätta(=sommarkajplats) snarast. Kajplats som inte tagits i bruk 15/6 utan att ev. försening meddelats, säljs som sommarplats av HSS.
  • Många medlemmars registrerade e-postadresser fungerar inte, så ni som inte fått fakturan eller ”mailbomben” om båtmässan i e-posten, sänd gärna ett mail till HSS från en fungerande adress.

Kommenteringen är stängd