• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Klubbmästerskap i C55 den 29 september

Halmstads Segelsällskap arrangerar lördagen den 29:e september klubbmästerskap i C 55. Seglingarna genomförs en mot en, och först i mål vinner den aktuella matchen. Max antal deltagande lag är 8 st. Exakt hur upplägget kommer se ut redovisas på skepparmötet, men det kommer bli “gruppspel” och sedan slutspel.

Anmälan sker på hemsidan. När de åtta platserna är upptagna blir de efterföljande reserver som får chansen att rycka in vid eventuella återbud. Anmälningen släpps här på hemsidan torsdagen den 20 september kl 19:00. Först till kvarn gäller alltså.

Seglingarna kommer att genomföras i hamnen nära land för att vara publikvänliga.

Klubbmästerskapet kommer att seglas i klubbens C 55-båtar.  Besättningarna får ej medtaga egna segel eller annan utrustning till båten utan HSS står för detta.  Antal personer i besättningen är fritt, dock är besättningens totala maxvikt 200 kg, vilket gör att exempelvis en juniorbesättning bör kunna seglas på tre personer.

Matcherna kommer att seglas på en kryss/länsbana som kommer att ta max 15-20 min att segla.  Båtarna kommer att byta besättning ute på vattnet med hjälp av klubbens RIB. När båda besättningarna har tagit plats i båten kommer förberedelsesignal 3 min innan start att signaleras.

Seglingarna kommer att genomföras med de normala kappseglingsreglerna. Appendix C – Regler för Match Racing –  kommer således EJ att användas. Spinnaker tillåts inte, för att förenkla handhavandet och minimera risken för skada på båt och utrustning.

Eventuella protester kommer att avgöras efter seglingen och besättning som tilldöms straff kommer att diskvalificeras från den aktuella seglingen.

Vid medelvind över 10 m/s skjuts tävlingen upp. Reservdag är söndagen den 30:e september.

Alla deltagare hjälps åt under dagen med funktionärssysslorna.

Skepparmöte kl 09:00 och första start så snart det går efter skepparmötet.

 

Taggar:

Kommenteringen är stängd