• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Kansliet informerar

Justerad ”Kajplatskarta” finns nu uppsatt i klubbhuset. Synpunkter, gärna skriftligen, till mig snarast. (Klottra inte på listan) De få platser som ser ”lediga” ut på listan, kommer att i år delas ut som sommarplatser efter Kajkölistan, för att till nästa år bli fasta.

De kajplatser vars innehavares båtar ännu inte kommit i sjön utan att skäl angivits kommer under  v. 26 att fördelas som sommarplatser tillsammans med de platser som meddelats att de kommer att vara lediga. Så ni som blivit försenade men ändå ämnar sjösätta i år, meddela omg. när, så platsen kan utnyttjas till dess.

Fördelning av lediga Kajplatser pågår nu för fullt. Ni som nu ligger på platser som inte är era egna och som ni inte tilldelats genom kansliet, vänligen flytta omgående bort från dessa så att nye innehavaren kan tillträda. Kontakta kansliet för att se om det går att lösa ev. problem som uppstår.

Kommenteringen är stängd