• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Nyheter inför säsongen 2012

Kansliets roll på HSS stärks. Hans Jonsson utnämns till kanslichef med ansvar för alla dagliga och löpande ärenden. Detta gäller allt från medlemskap till ansökan om båtplats etc. och Hans nya roll träder ikraft 1 januari 2012.

Bakgrunden är en ambition i Styrelsen att utnyttja kansliets centrala roll och skapa en samordning och enklare beslutsväg för alla frågeställningar.

Vänd er därför med förtroende till Hans antingen på telefon 035-21 76 53 eller till vår e-mail: halmstads.segelsallskap@telia.com.

Vi önskar Hans lycka till i sin nya roll och alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År.

Jan Berg & Styrelsen

Hans har ordet:

Jag tackar styrelsen för förtroendet och hälsar alla välkomna med frågor och synpunkter etc. Kansliet har öppet må – fr 10:00 – 14:00

 

Det är som bekant dags för en rejäl översyn av våra stolpar etc. i hamnen, se skrivelser nedan:

TILL SAMTLIGA ORDINARIE BÅTPLATSINNEHAVARE.

Vid ordinarie medlemsmöte den 27 maj 2011 beslutades om en villkorad insats om 5000.- för varje båtplats försedd med akterförtöjningar i form av bommar eller stolpar. Medlemmar som den 31 december innehar ordinarie båtplats har möjlighet att antingen betala 5000.- eller få en årlig förhöjd avgift om 500.- enligt villkor nedan. Båtplatsinnehavare som väljer alternativ 2 kommer att påföras avgift årligen vid ordinarie fakturering med förfallodatum den 1 mars. Övriga inbetalar hela beloppet senast den 1 mars 2012 till bankgironummer 301-4388. Besked om vilket alternativ som önskas vill vi ha senast 12 januari 2012.

 

Efter medlemsmötets beslut 27 maj 2011 avseende medlemsinsatser kommer följande att gälla: 

Alternativ 1, huvudregel från år 2012:

Medlem som den 31 december 2011 innehar ordinarie bryggplats inbetalar 5000:- kontant, för en bryggplats som är försedd med akterförtöjningsmöjligheter i form av bommar eller stolpar.

Beloppet återbetalas utan ränta då bryggplatsen sägs upp enligt villkor i skuldebrev.

Alternativ 2:

Medlem som den 31 december 2011 innehar ordinarie bryggplats inbetalar en årlig förhöjd bryggplatsavgift om 500:- under 30 år, för bryggplats som är försedd med akterförtöjningsmöjligheter i form av bommar eller stolpar.

Ett belopp om 167:- för varje erlagd förhöjd årlig avgift återbetalas då bryggplatsen sägs upp enligt villkor i skuldebrevet

  • Nya priser gäller för land- och kajplatser. För brygga 2 – 4 o 6 gäller 800:-/bryggmeter med halvmetersintervall, lägst 2,5 m. Brygga 1 o 5, 750:-/bryggmeter med halvmetersintervall, lägst 1,5 m. Kajplats som ej ianspråktagits senast 15/6, utan anmälan om senare sjösättning, disponeras av klubben utan återbetalning av avgift. Kajplatser får liksom tidigare inte hyras ut i andra hand.
  • Att stå i Kajplatskö kostar numera 100:-/år och ska utan anmodan (kommer alltså inte på årsfakturan) betalas in före 1/3 för att behålla plats på listan.
  • Såsom påbörjades förra året, ska för alla båtar som sjösätts hos HSS (årligen) lämnas in en ”försäkringsdeklaration” till kansliet, senast 31/3.

 

  • Detta meddelande har även sänts ut som e-post. Om du har en e-postadress men inte fått meddelandet dit, är du förmodligen inte registrerad i HSS’s e-postlista.

Då e-post är ett både snabbt och billigt alternativ till vanliga postutskick är det bra om så många som möjligt är anslutna. Sänt ett ”mail” till halmstads.segelsallskap@telia.com från, eller med uppgift om, din egen aktuella e-postadress. Det går även bra att göra adressändringar via hemsidan.

 

GOD JUL och Gott NYTT ÅR

Kommenteringen är stängd