• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Info från höstmötet

Den 30:e oktober hölls årets höstmöte. Kassör Göran Henrysson informerade om det ekonomiska läget och om budgeten för 2011. Nedan kommer samtliga filer som var aktuella för ekonomin:

Avgifter
Bryggor kajplatsbudget
Budget anläggningsavgifter
Budget juniorkommittèn 2012
Budget seglingskommitteén 2012
Budgetunderlag landplatser
Gemensamma funktioner
Kalkyl anläggningsavgifter
Kalkyl bryggor
Kalkyl landplatser
Sammanställning budget 2012

Kommenteringen är stängd