• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Nexuslägret

Så var då årets Nexusläger färdigt. Det var lättade och trötta arrangörer som kunde konstatera att allt hade gått bra, och vad jag hörde på hamnplanen så var det bara positiva kommentarer från deltagarna. ÄSSS och seglingsgymnasiet i Ängelholm är duktiga på jollearrangemang. Ett träningsläger med nästan 200 deltagare kräver en hel del logistik med tränare, följebåtar, mat, övernattning osv. Lägret inleddes med en tyst minut för att hedra den nyligen bortgångne tränaren Don Nordqvist. Han drunknade i en tragisk olycka under seglingsgymnasiernas träningsläger i Spanien. Det är nog svårt för de flesta av oss att ta in att Sveriges mest erfarna tränare drabbats av detta. Under lördagen genomfördes två långa träningspass och på kvällen höll Peter Sundelin ett intressant föredrag med många nyttiga tips, bland annat om hur man använder kompassen på bästa sätt. På söndagen blev det bara ett förmiddagspass eftersom vinden tröt efter lunchen. Emelie seglade Zoom tilsammans med 17 andra Zoomseglare. Även HSS var med på ett hörn i form av vår rib som var ute på Zoombanan.

Peter Carlsson

 Emelie tätt följd av Clara Svensdotter från Stenungsund.

Full fart mot märket.

Emelie i 165 och Hanna utan siffror.

Trångt i rännan när alla ska in.                                              Seglingfotografier Edward Hartung

Nöjda seglare efter sista passet, Hanna Johansson, Estrid Kjellman och Emelie.

Kommenteringen är stängd