• RSS feed
 • E-post
 • Facebook
 • Twitter
 • Vimeo

Extra medlemsmöte 3 april kl 15

Halmstads Segelsällskap kallar till extra medlemsmöte den 3 april kl 15:00 i Klubbstugan.

Förslag till dagordning:

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av justerare
 • Val av sekreterare för 2011,( platsen blev vakant vid årsmötet)
 • Uppgradering av hamnen
 • Mötets avslutande

Rösträtt på extra medlemsmöte och om beslutsmässighet gäller vad som sägs  i 23 och 24§§

Kommenteringen är stängd