• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Funderingar från nya ordföranden i JK

Vår kontinuerliga juniorverksamhet består av en liten grupp på 8-9 seglare. Kunskapsnivån spänner från relativt nya seglare till elit. Vi seglar Optimist, Zoom, E-jolle och Laser. Med olika båtar och skiftande kunskaper är det ofta svårt att bedriva effektiv träning med så få seglare. Vårt övergripande mål är att bli fler aktiva seglare. Främsta rekryteringsbasen är naturligtvis seglarskolan. Den är insteget till segling vilket ställer stora krav på verksamheten, främst på instruktörerna. Lika viktigt är tiden närmast efter seglarskolan. Fortsättningsträningen avgör om seglarskolan var en enskild aktivitet eller början på ett nytt intresse. Vi bedriver segling som idrott och ska ha ett lätt inslag av kappsegling i seglarskolan, och framför allt i fortsättningsgruppen. Ett mål är att så många som möjligt ska segla några gröna kappseglingar första året. Föräldrarkontakten är viktig första tiden. Det är ju de som ska köra till seglingarna och förhoppningsvis köpa båt så småningom. Förutom seglarskoleverksamheten fortsätter satsningen med “elitgruppen”. Vi siktar högt och hoppas på nya framgångar. Vi i JK sköter det här, men en sak kan alla hjälpa till med. Nämligen att få seglarskolebarnen och deras föräldrar att känna sig riktigt välkommna och önskade. Det måste vara trevligt att komma till HSS. Betrakta varje elev som en framtida seglare och klubbkompis.

Peter Carlsson

Även om det är svårt att tro så har jag varit junior själv. Jag i min Optimist för 37 år sedan.

Kommenteringen är stängd