• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Kappseglingsintresserad? Se här!

Hej alla kappseglingsintresserade!

Seglingskommittén har gjort ett grupputskick via mail till de seglingsintresserade i HSS som lämnat sin e-postadress. Meningen är att kommittén ska snabba upp och förenkla informationen när det gäller seglingsverksamheten för kölbåtar.Har du inte fått mail från HSS, och så önskar, så sänd in din adress till halmstads.segelsallskap@telia.com så kommer du med i nästa utskick. Vänligen rubricera ditt mail “Kappseglingsintresserad”.

Seglingskommittén

Kommenteringen är stängd