• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Gastutbytesdag 18 september

ÄNTLIGEN……..!

FINNES: Erfarna tisdagsgastar till torsdagssegling.

SÖKES: Skeppare med båt för tisdagssegling en torsdag.

_______________________________________________________________

HSS tisdagsseglingar har pågått i många decennier, ja faktiskt ända sedan 1930-talet, och hela tiden har Nissans in-och utlopp samt ”rännan” varit en avgörande del av banan. De speciella problem som strömstyrka och strömriktning innebär gör att mångårig erfarenhet har stor betydelse för resultatet, ej heller ska erfarenhet underskattas när du ska passera Örnäsudden, många ”lyft” har hämtats där.

HSS uppmanar nu erfarna tisdagsseglare att ställa sina erfarenheter till vetgiriga seglarkamraters förfogande och hoppas på en stor uppslutning av både båtar och gästgastar.

Fördelningen av gastar till båtarna sker genom lottning och det poängteras att ”gästen” ska fungera som gast ombord och inte som rorsman.

HSS inbjuder till tisdagssegling torsdagen den 18 september 2008.

KL.17.20 Utlottning av gästgastar till de deltagande båtarna sker i stugan. Kom dit och hämta din gästgast.

Kl.17.30 Hissas signalflaggorna för kvällens bana.

Startförfarandet påbörjas på sedvanligt sätt med omvänt Lys.

Direkt efter målgång bjuder HSS sponsorer samtliga deltagare på hamburgare med tillbehör för att göra eftersnacket ännu mera attraktivt än vanligt.

Anmälan kan ske antingen på anmälningslistor i stugan, på hemsidans gästbok eller via e-post till HSS.

Minst fem båtar/gastar krävs för att evenemanget ska genomföras.

Kommenteringen är stängd