Avgifter

Avgifter för 2016
Medlemsavgifter :  Enskild medlem : 400.-/år
Familj :  550.-/år inkl barn till och med det år barnet fyller 18 år.
Junior :  50.-/ till och med 18:e året. Hedersmedlem : 0.-
Kajköavgift :  150.-/år.
Villk: medlinsatser :  6000.-
Kajplatsavg/elavg :  Kajplatsavgift erlägges i förskott för helår. Kajplats får ej uthyras i andra hand. Kajplats som ej tagits i anspråk senast den 15 juni disponeras av HSS såvida HSS ej meddelats att sjösättning kommer att äga rum senare. Inga kajplatsavgifter kommer att nedsättas vid utebliven användning. El på bryggor får endast utnyttjas för enstaka laddning av batterier, drift av elmaskin för reparation o dyl. El får absolut inte utnyttjas för drift av kokplattor, värmefläkt o dyl. Kajplatsinnehavare som vill ha kontinuerlig tillgång till el för batteriladdning kan få detta mot en avgift av 500.-/säsong.
Brygga 2-4 o 6:  840.-/bryggmeter med 0.5 m intervall. Lägsta bredd 2,5 m. Innerplatser (mellan första stolpe och land) 1000.-/år. Akterförtöjning mot land på egen bekostnad.
Brygga 1: 787.-/bryggmeter med 0,5 m intervall. Lägsta bredd 1,5 m. Innerplatser (mellan första bom och land) 1500.-/år. Akterförtöjning mot land på egen bekostnad.
Landplatser : 55.-/kvm där båts längd + 1 meter bredd. Samtliga landplatser får endast användas för egen ägd båt och får ej överlåtas. Avgift erlägges som f.n. i efterskott för helår. Landplats disponeras av HSS under tid den inte utnyttjas för uppställning av hyresmannens/kvinnans egen båt. Ej sjövärdig båt eller båt på bristfällig vagga har ej rätt till landplats.
Jollar :  315.-/år
Plats i verkstad :  284.-/längdmeter.
Anläggningsavgift :  1050:- Alla som har båtplats på land betalar anläggningskostnad och då ingår en sjösättning och upptagning av 1 båt.
Subliftmaskinen :  Avg för 1 sjösättning och 1 upptagning under året för medlem ingår i anläggningsavgiften.
Båt som tas upp eller sätts i med anledning av skada eller annan orsak och ej tas ”loss” från subliften erlägger avgift om 300.-/ påbörjad 30-minutersperiod och räknas ej som sjösättning eller upptagning.
Extra upptagn/sjösättning 400.-. Icke medlem erlägger avgift om 800.- första timman och därefter 400.-/påbörjad halvtimma/ lyft oavsett anledning.
Telferkranen/rälsspår:  Ingår i anläggningsavg för medlem med obegränsat antal i och upptagningar där båtägaren själv ombesörjer i och upptagning av egen båt med en bruttovikt av högst 2000 kilo. Icke medlem kan utnyttja kranen till en kostnad av 400.-/lyft + kostnad för maskinist. Kranen får endast användas av utbildad person. Vid behov av maskininst tillkommer en kostnad om 200.-/ påbörjad timma.
Slip : 50.- för 1 isättning och 1 upptagning av egen båt säsong
Gratis för Halmstads kommuns invånare
Utomsocknes betalar 50,- / gg
Landplats släp + båt: 500,- Uppställning av mindre båt/bilssläp under båtsäsong. Tjänsten tillhandahålles enbart i mån av plats.
Gästplats/ställplats: 180.-/dygn inkl el samt tillgång till toalett o dusch under juni-augusti. Övrig tid 150 kr
Elkostnad :   30:-/dygn för brygga. 2.-/kw via mätare.
Tvättmaskin :  30.-/maskin.
Torktumlare :  20.-/torkning.

Inga kommentarer

Svara